26-08-2019 18:15 GÜNDEM

DATÇA'YA YENİ ATANAN SAVCILARIMIZDAN,HANİFİ KUL GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Ad­li­ye­si­ne ata­nan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ha­ni­fi Kul gö­re­ve baş­la­dı.

DATÇA'YA YENİ ATANAN  SAVCILARIMIZDAN,HANİFİ KUL  GÖ­RE­VE BAŞ­LA­DI

 

22. dönem Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Ku­ru­lu'nun (HSK) ka­rar­na­me­siy­le, Datça'ya ata­nan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ha­ni­fi kul , Datça Ad­li­ye­si'nde gö­re­ve baş­la­dı. Datça'nın ilk görev yeri ol­ma­sın­dan do­la­yı mutlu ol­du­ğu­nu ifade eden Kul ,ayrıca geçtiğimiz Temmuz ayında evlenerek dünya evine girdi.

Ha­ni­fi Kul kimdir ?
1991 do­ğum­lu olan Kul , Konya Ka­ra­pı­nar il­çe­sin­de dün­ya­ya geldi.İlk,Orta ve Lise öğ­re­ni­mi­ni Ka­ra­pı­nar İlçesinde ta­mam­la­dı.2012-2016 yıl­la­rı ara­sın­da Konya KTO Ka­ra­tay Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si bö­lü­mün­den mezun oldu. 2017 yılı içe­ri­sin­de Hakim ve Sav­cı­lık sı­na­vı­na ka­tıl­dı.Ba­şa­rı­lı ol­duk­tan sonra 11.12.2017 ta­ri­hin­de staja baş­la­dı.En son ya­yın­la­nan 22.dönem adli yargı ka­rar­na­me­si ile bir­lik­te Dat­ça' ya Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ola­rak atan­dı.Bu sü­reç­te' de ev­len­di.18.06.2019 ta­ri­hin­den iti­ba­ren gö­re­ve baş­la­dı.

Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak yeni ata­nan ve yeni ev­le­nen Sav­cı­mız Hanifi Kul ' a ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni eder ,ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.
Datça'ya diğer ata­nan yeni Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı­mız Cihat Yit­gin ve Fatih Yur­da­kul 'da gö­re­ve baş­la­mış olup ,bir son­ra­ki sa­yı­mız­da siz okur­la­rı­mız­la pay­la­şa­ca­ğız.


Bu haber 1329 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer