12-10-2017 18:38 GÜNDEM

DE­MO­KAN ÖKTEN GEMİ MA­KET­LE­Rİ SER­Gİ­Sİ DATÇADAN BÜYÜK İLGİ

De­mo­kan Ökten gemi ma­ket­le­ri ser­gi­si Datça Liman Sergi Sa­lo­nun­da ev­vel­si gün açıl­dı.İstan­bul Ka­dı­köy do­ğum­lu Ökten emek­li ol­duk­tan sonra Datça da ya­şa­ma­ya baş­la­mış ve 2009 yı­lın­da hobi ola­rak gemi ma­ket­le­ri yap­ma­ya baş­la­mış.

DE­MO­KAN ÖKTEN GEMİ MA­KET­LE­Rİ SER­Gİ­Sİ DATÇADAN BÜYÜK İLGİ

63 ya­şın­da­ki Ökten gemi ma­ke­ti ya­pı­mı­nın zor ve zaman alıcı bir hobi ol­du­ğu­nu sekiz se­ne­de
Ancak 12 adet maket ya­pa­bil­di­ği­ni an­lat­tı.5 yıl­dır Datça da ya­şa­yan sa­nat­çı Ban­dır­ma Va­pu­ru ma­ke­ti önün­de gö­rü­lü­yor. Sergi açı­lı­şı­na Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Baş­kan yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ve pek çok kişi ka­tıl­dı.
 Sergi saat 13.00 ten sonra ge­zi­le­bi­li­nir.
17 Ekime kadar açık ka­la­cak olan ser­gi­de­ki
Ma­ket­le­rin sa­tı­lık ol­du­ğu­nu da ek­le­yen De­mo­kan Ökten Dat­ça­lı­la­rı ser­gi­si­ne bek­li­yor.
           (Rıza EZER)


Bu haber 30 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam