12-10-2017 18:38 GÜNDEM

DE­MO­KAN ÖKTEN GEMİ MA­KET­LE­Rİ SER­Gİ­Sİ DATÇADAN BÜYÜK İLGİ

De­mo­kan Ökten gemi ma­ket­le­ri ser­gi­si Datça Liman Sergi Sa­lo­nun­da ev­vel­si gün açıl­dı.İstan­bul Ka­dı­köy do­ğum­lu Ökten emek­li ol­duk­tan sonra Datça da ya­şa­ma­ya baş­la­mış ve 2009 yı­lın­da hobi ola­rak gemi ma­ket­le­ri yap­ma­ya baş­la­mış.

DE­MO­KAN ÖKTEN GEMİ MA­KET­LE­Rİ SER­Gİ­Sİ DATÇADAN BÜYÜK İLGİ

63 ya­şın­da­ki Ökten gemi ma­ke­ti ya­pı­mı­nın zor ve zaman alıcı bir hobi ol­du­ğu­nu sekiz se­ne­de
Ancak 12 adet maket ya­pa­bil­di­ği­ni an­lat­tı.5 yıl­dır Datça da ya­şa­yan sa­nat­çı Ban­dır­ma Va­pu­ru ma­ke­ti önün­de gö­rü­lü­yor. Sergi açı­lı­şı­na Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Baş­kan yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ve pek çok kişi ka­tıl­dı.
 Sergi saat 13.00 ten sonra ge­zi­le­bi­li­nir.
17 Ekime kadar açık ka­la­cak olan ser­gi­de­ki
Ma­ket­le­rin sa­tı­lık ol­du­ğu­nu da ek­le­yen De­mo­kan Ökten Dat­ça­lı­la­rı ser­gi­si­ne bek­li­yor.
           (Rıza EZER)


Bu haber 498 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer