12-09-2019 18:16 GÜNDEM

DÜNYA RALLİ ŞAM­Pİ­YO­NA­SI'NIN DATÇA ETABI CU­MAR­TE­Sİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Sebiha ARSLAN : 2019 FIA Dünya Ralli Şam­pi­yo­na­sı'nın 11. ayağı Tür­ki­ye Ral­li­si, 12-15 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye Oto­mo­bil Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu (TOS­FED) ta­ra­fın­dan Mar­ma­ris'te ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bu yıl 'ül­ke­mi­zin ev sa­hip­li­ği ya­pa­ca­ğı en büyük spor or­ga­ni­zas­yo­nu' özel­li­ği­ne sahip et­kin­lik, yeşil ve ma­vi­nin bu­luş­tu­ğu böl­ge­de 4 gün bo­yun­ca dün­ya­ca ünlü pi­lot­la­rı­nın he­ye­can dolu mü­ca­de­le­le­ri­ne sahne ola­cak.

DÜNYA RALLİ ŞAM­Pİ­YO­NA­SI'NIN  DATÇA ETABI CU­MAR­TE­Sİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Dün­ya­nın 4 bir ya­nın­dan ek­lip­ler dün (12 Eylül Per­şem­be) saat 17:30'da Mar­ma­ris Yat Li­ma­nı'nda dü­zen­le­nen se­re­mo­nik star­tın ar­dın­dan, geç­ti­ği­miz yıl 50 bin ki­şi­nin iz­le­di­ği şehir mer­ke­zin­de­ki Turkey Full Speed se­yir­ci özel eta­bın­da koz­la­rı­nı pay­laş­tı.
Zorlu ral­li­de 13 Eylül Cuma günü İçme­ler, Çe­ti­be­li ve Ula etap­la­rı ge­çi­lir­ken, mü­ca­de­le 14 Eylül Cu­mar­te­si günü Ye­şil­bel­de, Datça, Sarıliman koyu  ve Kız­lan etap­la­rın­da devam edecek. Bu yıl ilk kez ge­çi­lecek olan Kız­lan etabı ilk ki­lo­met­re­le­rin­de yer alan ve bir­bi­ri­ni takip eden at­la­ma nok­ta­la­rıy­la iz­le­yen­le­re gör­sel bir şölen su­na­cak. Ral­li­nin son gü­nü­de olan 15 Eylül Pazar günü ise İçme­ler pa­zar­ye­rin­den baş­la­yan Mar­ma­ris etabı ile Gökçe ve Çi­çek­li etap­la­rın­da ter dö­kecek sü­rü­cü­ler, saat 14:15'ten iti­ba­ren As­pa­ran'daki finiş pod­yu­mun­da­ki ka­pa­nış se­re­mo­ni­si ve ödül tö­re­niy­le ralli nok­ta­la­ya­cak


Bu haber 1054 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer