10-07-2019 16:15 GÜNDEM

DÜN­YA­NIN EN ZEN­Gİ­Nİ DATÇA KI­YI­LA­RIN­DA

Sebiha ARSLAN : Dün­ya­nın en zen­gin iş adam­la­rın­dan Ama­zon'un sa­hi­bi Jeff Bezos'un yatı 'Fl­ying Fox' Datça açıklarında görüntülendi.

DÜN­YA­NIN EN ZEN­Gİ­Nİ DATÇA  KI­YI­LA­RIN­DA

 

 

Dün­ya­nın en zen­gin iş adamı ola­rak bi­li­nen Ama­zon'un sa­hi­bi 55 ya­şın­da­ki Jeff Bezos'un süper lüks yatı Fl­ying Fox, Mar­ma­ris Se­li­mi­ye'den sonra Datça açık­la­rın­a geldi.
Süper lüks yatın Muğla kı­yı­la­rın­dan sonra yol­cu­lu­ğu­nun Sü­veyş Ka­na­lı'nı takip ede­rek Mısır, Yemen ve Umman ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Al­man­ya'da üre­ti­len 'Fl­ying Fox' isim­li süper lüks yat, 136 metre uzun­lu­ğun­da, 22,5 metre ge­niş­li­ğin­de ve 12 met­re­lik yüzme ha­vu­zu­na sahip olur­ken, mega yatta iki de he­li­kop­ter pisti bu­lu­nu­yor. 11'i VIP olmak üzere 36 ka­bi­nin bu­lun­du­ğu yatta 22 mi­sa­fir ve yak­la­şık 50 mü­ret­te­bat bu­lu­nu­yor. Datça açık­la­rın­da gö­rün­tü­le­nen 'Fl­ying Fox' isim­li Ama­zon'un sa­hi­bi­ne ait mega yatta ebe­veyn ban­yo­la­rı­nın yanı sıra özel teras bö­lü­mü de mev­cut. Yatın üze­rin­de bir he­li­kop­ter hazır bek­le­ti­li­yor.

Datça Be­le­di­ye­sin­den esp­ri­li çaya davet
Dün­ya­nın en zen­gin in­sa­nı ola­rak bi­li­nen Ama­zon'un sa­hi­bi Jeff Bezos'a ait lüks yat Datça açık­la­rın­da gö­rün­tü­len­di.

Datça Be­le­di­ye­si ise, Bezos'la il­gi­li yap­tı­ğı il­ginç pay­la­şım­da, "Yarın Basın Ya­za­ne­si'ne çaya gel­mek is­te­di, bi­le­mi­yo­ruz" ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Bu haber 1281 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer