07-10-2019 18:06 GÜNDEM

EMNİYET MÜDÜRÜ TOYGUN ,AYAĞININ TOZUYLA İLK HUZUR TOPLANTISINI YAPTI

Sebiha ARSLAN : Datça Emniyet Müdürlüğünde 16 Eylül itibari ile göreve başlayan İsmail Toygun, Polis sorumluluk alanında görevli muhtarlarla bir araya gelerek huzur toplantısı gerçekleştirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TOYGUN ,AYAĞININ TOZUYLA İLK HUZUR TOPLANTISINI YAPTI

 

Toygun Başkanlığında Perşembe günü gerçekleşen (03.10.2019) toplantıya İskele Mahalle Muhtarı Metin Karadağlı ve 3 Aza üyesi,Reşadiye Mahalle Muhtarı Sami Akın ve 1 Aza üyesi,Datça Mahalle Muhtarı Rıdvan Çıplak ve 1 Aza üyesi  ile  Merkez ve Gurup  Amirleri ile Polis Memurları katıldı.
Müdür Toygun yaptığı konuşmada  ''İlçemizin güvenliği ,refahı ve huzuru için  bu gün burada bir araya geldik .Siz  Muhtarlarımızın aracılığıyla suçları önlemek  ve suçluları yakalamak adına   bilgilendirme ve görüş alış verisinde bulunup bu durumu vatandaşlarımızla paylaşmanızı istiyorum. Son za­man­lar­da il­çe­mi­zde  artış gös­te­ren göç­men ka­çak­çı­lı­ğı olay­la­rı ile il­gi­li ola­rak ida­re­miz deki  ma­hal­le­ler­de bu­lu­nan met­ruk bi­na­lar, park­lar, bah­çe­ler ,cadde ve so­kak­larda  dü­zen­siz göç eden ya­ban­cı uy­ruk­lu şüp­he­li­ler üze­rin­de du­yar­lı ol­unma­sı ve zaman kay­bet­mek­si­zin 112-155 ihbar hat­la­rına  du­ru­mu bil­di­ril­me­sini.Gü­nü­bir­lik ev ki­ra­la­yan­la­rın il­çe­mi­ze suç iş­le­mek için gel­miş ya da suç iş­le­yen­le­rin giz­len­mek için gel­miş ola­bi­le­ce­ğin­den gü­nü ­bir­lik ev ki­ra­ya veren ki­şi­le­rin ki­ra­cı bil­gi­le­rini, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü­ne bil­dir­me­le­ri konusunda vatandaşlarımızın uyarılması aksi taktirde cezai işlemlerin yapılacağı hususunun bilinmesi.
Son za­man­da ülke ge­ne­lin­de artış gös­te­ren suç­lar­dan biride  te­le­fon­la ken­di­si­ni Polis, Asker  ve Savcı ola­rak ta­nı­tan ki­şi­le­rin  va­tan­daş­la­rı­mı­zı kor­kut­ma ,sin­dir­me ve yıl­dır­ma yön­te­miyle  do­lan­dı­rıl­ma­sıdır. Muh­tar­la­rı­mız va­tan­daş­la­rı­mızı '' Polis, Asker ,Savcı va­tan­daş­tan para, altın veya de­ğer­li eşya is­te­mez ''di­ye­rek uya­rıl­ma­sıdır.
 İl­çe­miz­de mey­da­na gelen ika­met­ten hır­sız­lık ve iş­ye­rin­den hır­sız­lık ko­nu­la­rının ön­len­me­si ve olay ol­du­ğun­da şüp­he­li­le­rin tes­pit edi­le­rek ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı için  en et­ki­li yön­te­m güvenlik  kameralarıdır.Vatandaşlarımızı ve site yöneticilerine bu konuda uyarıda bulunulması ve her site ile  iş yerinin kamera taktırması konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz''  dedi.
 İlçemizin  huzur ve refahı için mücadele konusunda herkese görev düşüyor .Va­tan­da­şların   kar­şı­laş­tığı şüp­he­li du­rum­lar­da 112 ve 155 hatlarını arayarak  ih­bar­da bu­lun­malarını da sözlerine ekleyen Toygun muhtarlardan gelen talep ve istekleri not alarak ,cadde ve sokaklardaki hatalı otopark ve kasksız motosiklet kullanımı konusunda denetimlerin  sıklıkla yapılacağını belirtti''. 


Bu haber 747 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer