10-07-2020 15:41 GÜNDEM

EŞSİZ KOY­LAR MİLYON­LUK,YAT­LA­RI AĞIR­LI­YOR

Sebiha ARSLAN : Datça ve Mar­ma­ris'in ye­şil­le ma­vi­nin bir­leş­ti­ği eşsiz koy­la­rı mil­yon­luk yat­la­rı ağır­lı­yor

EŞSİZ KOY­LAR MİLYON­LUK,YAT­LA­RI AĞIR­LI­YOR

Tür­ki­ye'nin gözde tu­rizm mer­kez­le­rin­den bi­ri­si olan Muğla'nın Datça ,Bod­rum ,Mar­ma­ris il­çe­le­ri­nin dün­ya­ca ünlü koy­la­rı mil­yon­luk yat­la­rı ağır­lı­yor.
Özel­lik­le Co­ro­na virüs (Co­vid-19) se­be­bi ile pan­de­mi sü­re­ci­nin devam et­me­sin­den do­la­yı otel­le­rin ço­ğu­nun ka­pa­lı ol­ma­sı yat­la­ra ter­ci­hi art­tır­dı. Yat tu­riz­mi­nin ol­duk­ça yay­gın ol­du­ğu il­çe­ler­de dün­ya­ca ünlü koy­la­rı da, lüks yat­lar­la doldu. Özel­lik­le Datça -Mar­ma­ris ara­sın­da­ki koy­lar­da­ki yat­la­rın çok­lu­ğu dik­kat­ler­den kaç­ma­dı. Ay­rı­ca koy­lar­da­ki yat­la­rın gece yay­dı­ğı ışık­lar ayrı bir man­za­ra oluş­tu­ru­yor.


Bu haber 3121 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer