20-05-2022 13:07 GÜNDEM

FENER ALA­YIN­DA BU­LU­ŞAN BİNLER, 7'DEN 70'E 19 MAYIS COŞ­KU­SUNU YA­ŞA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da fener ala­yın­da bu­lu­şan bin­ler, 7'den 70'e 19 Mayıs coş­ku­su ya­şa­dı. 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı'nın 103. yılı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de fener alayı yü­rü­yü­şü dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen fener ala­yın­da gen­cin­den yaş­lı­sı­na bin­ler­ce kişi el­le­rin­de Türk Bay­rak­la­rı ve me­şa­le­ler­le yü­rü­ye­rek 19 Mayıs coş­ku­su­na ortak oldu. Fener ala­yı­nın ar­dın­dan Muğla Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Onur Akın kon­se­ri ile Dat­ça­lı­lar müzik zi­ya­fe­ti ya­şa­dı.

FENER ALA­YIN­DA BU­LU­ŞAN BİNLER, 7'DEN 70'E 19 MAYIS COŞ­KU­SUNU YA­ŞA­DI

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün ve bin­ler­ce va­tan­daş fener ala­yı­na ka­tıl­dı. Yü­rü­yüş Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan saat 20.30'da baş­la­yıp Amfi Ti­yat­ro­da son buldu. Yü­rü­yüş­te dev Türk Bay­ra­ğı ve Ata­türk port­re­si açıl­dı. Ger­çek­le­şen yü­rü­yüş­te, gen­cin­den yaş­lı­sı­na bin­ler­ce kişi el­le­rin­de Türk Bay­rak­la­rı ve me­şa­le­ler­le, coş­ku­lu marş­lar eş­li­ğin­de yü­rü­dü.
Amfi Ti­yat­ro­ya önün­de kısa sü­re­li­ği­ne iz­di­ham ya­şan­dı. Amfi Ti­yat­ro'ya sığ­ma­yan bin­ler, dü­zen­le­nen Onur Akın kon­se­rin­de ke­yif­li bir akşam ge­çir­di.

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­na özel dü­zen­le­nen Onur Akın kon­se­rin­de ko­nu­şan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Gürün

Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve yol ar­ka­daş­la­rı yedi dü­ve­le karşı büyük mü­ca­de­le ve­re­rek, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi kurdu. 19 Mayıs Genç­lik bay­ra­mı­nı da genç­li­ğe ar­ma­ğan etti. Bu genç­lik he­pi­mi­ziz, biz ölün­ce­ye kadar bize ema­net edi­len Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­mak­la yü­küm­lü­yüz. He­pi­miz ema­net­çi genç­le­riz. Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün aç­tı­ğı yolda gös­ter­di­ği he­de­fe dur­ma­dan yü­rü­ye­ce­ği­mi­ze and içtik" Bay­ra­mı­mız Kutlu olsun'' dedi.


Bu haber 310 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer