13-07-2019 11:07 GÜNDEM

GÖK­CAN; ''DATÇA VE DA­LA­MAN'DAKİ YANAN ALAN­LA­RIN İMARA AÇIL­MA­SI SÖZ KO­NU­SU DEĞİL

Sebiha ARSLAN : AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li Yelda Erol Gök­can, Datça ve Da­la­man'da ya­şa­nan son orman yan­gın­la­rıy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­na­rak “Yanan alan­la­rın imara açıl­ma­sı ya da başka her­han­gi bir fay­da­lan­ma söz ko­nu­su de­ğil­dir ve asla da ola­maz” dedi.

GÖK­CAN; ''DATÇA VE DA­LA­MAN'DAKİ YANAN ALAN­LA­RIN İMARA AÇIL­MA­SI SÖZ KO­NU­SU DEĞİL

Gökcan yaptığı açıklamada“Da­la­man'daki yan­gın kont­rol al­tı­na alın­dı. Ön­ce­lik­le hem­şeh­ri­le­ri­me geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi ile­ti­yo­rum.
Ener­ji nakil hat­la­rın­dan kay­nak­la­nan Datça'daki yan­gı­na 12. da­ki­ka­da ye­te­ri kadar ekip ve ekip­man­la mü­da­ha­le edil­miş­tir.Yan­gın­da büyük kısmı ağaç­sız otluk arazi olmak üzere ma­le­sef 21,3 Hek­tar alan zarar gör­müş­tür.
Da­la­man il­çe­miz­de­ki yan­gı­na da 13. da­ki­ka­da mü­da­ha­le edil­miş ve Per­şem­be günü (11.07.2019) sabah sa­at­le­rin­de kont­rol al­tı­na alın­mış­tır.Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir Pak­de­mir­li de yan­gın böl­ge­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­muş ve yan­gı­nın çıkış se­be­bi­ni araş­tır­mak için 20 ki­şi­lik uzman bir ekip oluş­tu­rul­muş­tur.
En kısa za­man­da Datça ve Da­la­man'daki yan­gın böl­ge­le­ri­ne fidan di­kil­me­ye baş­la­na­cak ve yanan or­man­lık alan­lar bir yıl içe­ri­sin­de tek­rar ağaç­lan­dı­rı­la­cak­tır.”


Bu haber 1127 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer