30-06-2020 11:32 GÜNDEM

İKİ AYRI İŞ YERİNDE HIR­SIZ­LIK YAPTI TU­TUK­LAN­DI!

Sebiha ARSLAN : İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Datça'da iki fark­lı günde ya­pı­lan hır­sız­lık ola­yı­nın suç­lu­su­nu , ti­tiz­lik­le ta­ki­bi so­nu­cu ya­ka­la­dı. Ömer Fark U.?isim­li şahıs çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.

İKİ AYRI İŞ YERİNDE HIR­SIZ­LIK YAPTI TU­TUK­LAN­DI!

 


Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri hal­kın daha gü­ven­li ve huzur içe­ri­sin­de ya­şa­ma­sı­nı temin etmek için , can ve mala karşı iş­le­nen suç­la­rın ay­dın­la­tıl­ma­sın­da, öz­ve­ri­li ve ara­lık­sız ola­rak 7 /24 yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­la­rı ne­ti­ce­sin­de suç­lu­la­ra göz aç­tır­mı­yor.İskele Ma­hal­le­sin­de iki fark­lı günde iki ayrı iş ye­rin­de mey­da­na gelen hır­sız­lık ola­yıy­la il­gi­li İlçe Emniyet Müdürlüğü  ekip­le­ri ola­yın şüp­he­li­si ola­rak tes­pit edi­len Ömer Fark U.(25) isim­li şahıs , iki fark­lı iş ye­rin­den alkol ve kozmetik mal­ze­me­si çal­dı­ğı tes­pi­ti üze­ri­ne, ya­pı­lan ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı. Adli ma­kam­la­ra sevk edi­len şüp­he­li Ömer Fark U. ön­ce­ki gün (28.06.2020) tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.


Bu haber 5304 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer