11-10-2018 17:08 GÜNDEM

KA­SA­POĞ­LU HALK SOF­RA­SI LEZİZ EV YE­MEK­LERİNE, İDDİALI KEBAP ve PİDE ÇEŞİTLERİNİDE EK­LE­YE­REK HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

Sebiha ARSLAN : Datça Bal­çıkhisar so­kak­ta (Eski Pazar yeri) 8 yıl­dır ev ye­mek­le­ri hiz­met veren , Ka­sa­poğ­lu Cavit 'in Yeri Halk Sof­ra­sı sa­hi­bi Alev De­mi­rel (45) ,3 ku­şak­tan bu güne var olan 01 Adana Sof­ra­sı İşlet­me­ci­si Davut Serin ile bir­lik­te me­nü­sü­nü ge­niş­le­te­rek aynı ad­res­te , id­di­alı kebap ve pide çe­şit­le­riy­le , ye­ni­le­nen ve güçlü kad­ro­suy­la hiz­met ver­mek­te.

KA­SA­POĞ­LU HALK SOF­RA­SI LEZİZ EV YE­MEK­LERİNE, İDDİALI KEBAP ve PİDE ÇEŞİTLERİNİDE EK­LE­YE­REK HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

 

Pa­zar­te­si günü ( 08.10.2018) yeni kon­sep­ti­ni ta­nı­tan Alev De­mi­rel ve Davut Serin yoğun bir halk ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği açı­lış­ta mi­sa­fir­le­ri­ne, Adana Kebap'ından ,Beyti Ke­ba­bı­na,Bahar Ke­ba­bına ,Ka­bur­ga,Pir­zo­la,Kuzu Şiş,Çöp Şiş,Dana Şiş,Kanat,Tavuk Şiş,Kül Bastı,Ma­ni­sa Ke­ba­bı,Pat­lı­can Kebap, Ba­ba­han­nuş Ke­ba­bı,Ali Nazik,Sarma Beyti kebabı ,tüm Pide çe­şit­le­ri - Lah­ma­cun,Köfte ve zen­gin ikram meze çe­şit­le­riy­le müş­te­ri­le­ri­ne ik­ram­da bu­lu­na­rak açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di.
Halk sof­ra­sı iş­let­me­ci­le­rin­den Alev De­mi­rel yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da '' 8 yıl­dır Datça Hal­kı­mı­za ev ye­mek­le­ri hiz­me­ti­mi­zi ve­ri­yor­duk. Kon­sep­ti­mi­ze Davut us­ta­mı­zın kebap ve pide çe­şit­le­ri­ni'de ek­le­ye­rek ,temiz ve hij­ye­nik bir or­tam­da , Datça hal­kı­mı­za en lez­zet­li ye­mek­le­rimizi sun­mak .Ay­rı­ca mev­lüt, ce­na­ze ,düğün ve vb. toplu yemek si­pa­riş alım­la­rı­mız da devam edi­yor '' dedi.
Yıl­lar­dır ,01 Adana Sof­ra­sı İşlet­me­ci­si olan Davut Serin ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''3 ku­şak­tan bu güne 01 Adana Sof­ra­sı İşlet­me­ci­si­yiz.1990 yıl­la­rın­da tatil için gel­di­ği­miz Mar­ma­ris'te Adana Sof­ra­sı­nın Lez­ze­ti­ni Mar­ma­ris hal­kı­na tat­tır­dık. Ba­ba­mı­zın ve­fa­tı ne­de­niy­le ka­pat­mak du­ru­mun­da kal­mış­tık.Datça hal­kı­mı­za da bu lez­ze­ti ve damak ta­dı­nı tat­tır­mak için eski, pazar so­ka­ğın­da müş­te­ri­le­ri­mi­ze ,Datça hal­kı­mı­za hiz­met ver­mek­ten onur du­yuyoruz. Zen­gin kebap çe­şit­le­ri , pide çe­şit­le­ri ve zen­gin ikram meze çe­şit­le­ri­miz­le hiz­me­ti­niz­de­yiz.Lez­zet ve damak ta­dı­mız­da id­di­alı­yız '' dedi.
İş­let­me­ci De­mi­rel ve Serin iş yer­le­ri­ne ve ev­le­re paket ser­vi­si ol­du­ğu­nu' da be­lir­te­rek 0546 712 48 01 ile 0539 420 0043 alo paket ser­vi­si­mi­zi ara­ma­la­rı ye­ter­li­dir de­nil­di.

Ye­ni­le­nen yü­züy­le hiz­me­ti­ne devam eden Ka­sa­poğ­lu Cavit'in Yeri Halk Sof­ra­sı iş­let­me­ci­si Alev De­mi­rel ve Davut Serin 'e Datça Haber Ga­ze­te­si ola­rak ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı ve bol ka­zanç­lar di­le­riz.


Bu haber 1427 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer