21-06-2022 11:12 GÜNDEM

KAY­BO­LAN EN­GEL­Lİ GENÇ KIZ DATÇA'DA BU­LUN­DU

Sebiha ARSLAN : Köy­ce­ğiz' de evden ay­rıl­dık­tan sonra ken­di­sin­den bir daha haber alı­na­ma­yan 23 ya­şın­da­ki en­gel­li Fatoş Rey, Datça'da bu­lun­du.

KAY­BO­LAN EN­GEL­Lİ GENÇ KIZ DATÇA'DA BU­LUN­DU

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Fatos Rey (23) Pazar günü saat 15.00 sı­ra­la­rın­da evden ay­rıl­dı. Aksam sa­at­le­rin­de evine dön­me­yen Rey'in aile­si em­ni­yet bi­rim­le­ri­ne kayıp ih­ba­rın­da bu­lun­du. Yü­rü­me ve zi­hin­sel en­ge­li bu­lun­du­ğu öğ­re­ni­len Rey'i bul­mak için Köy­ce­ğiz İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ça­lış­ma baş­lat­tı. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da genç kızın bir ar­ka­da­şı ile Datça'ya gel­di­ği, ar­ka­da­şı­nın aile­si­nin du­ru­mu­nu öğ­ren­me­si­nin ar­dın­dan em­ni­yet ekip­le­ri­ne haber ver­di­ği öğ­re­nil­di.


Bu haber 711 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer