09-02-2018 18:21 GÜNDEM

KAYMAKAM VEHBİ BAKIRDAN DATÇA HAYVAN BARINAĞINA ZİYARET

Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır ,Datça Hayvan Sevenler Derneği'ne ait hayvan barınağını ziyaret etti.

KAYMAKAM VEHBİ BAKIRDAN DATÇA HAYVAN BARINAĞINA ZİYARET

İlçemiz Hızırşah yolu üzerinde bulunan Hayvan Barınağını ziyaret eden, Kaymakam Vehbi  Bakır, yaklaşık 45 civarı köpeğe ev sahipliği yapan barınağa giderek yerinde  incelemelerde bulundu.Kö­pek­le­rin kı­sır­laş­tır­ma ön­ce­sin­de, te­da­vi sı­ra­sın­da kal­dık­la­rı özel bö­lüm­le­ri ve ortak ya­şa­dık­la­rı alan­la­rı ge­ze­rek ,kö­pek­le­rin sağ­lık du­rum­la­rı, kı­sır­laş­tır­ma uy­gu­la­ma­la­rı ve re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­le­ri ile il­gi­li so­ru­lar sorarak bilgiler aldı..
Bakır'a ba­rı­nak zi­ya­re­tin­de Mar­ma­ris Orman İslet­me Şefi Şükrü Akın Ünler ve Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş eşlik etti.

Kay­ma­ka­m Bakır zaman zaman ba­rı­nak zi­ya­ret­le­ri ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­yerek ,sokak hay­van­la­rı ile il­gi­li en önem­li so­run­la­rın üre­me­le­rin kont­rol edi­le­me­me­si ve hay­van­la­rın kayıt al­tı­na alı­na­ma­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Çö­zü­mün tüm il­gi­li ku­ru­luş­la­rın ortak ça­lış­ma­sı ile müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ni ve her türlü des­te­ğe hazır ol­du­ğu­nu be­lirt­erek  hayvan barınağından ayrıldı.
                                                                                                                                           (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 500 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer