14-09-2017 13:49 YAŞAM

KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMENLERE 76. YILINDA YEMEK DÜZENLENDİ

İlçe­miz Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­le­re il­çe­miz­de bu­lu­nan Yeşim Teras Res­to­ran'da yemek dü­zen­len­di.

KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMENLERE  76. YILINDA YEMEK DÜZENLENDİ

Köy ens­ti­tü­le­ri­nin 76. yılı do­la­yı­sıy­la il­çe­miz Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Yeşim Teras Res­to­ran'da yeme dü­zen­len­di.Dü­zen­le­nen bu ye­me­ğe il­çe­miz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı'nın eşi Ser­pil Uçar, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can, Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Özlem Caner ve köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­ler ka­tıl­dı.Ye­me­ğin dü­zen­len­di­ği günün sa­ba­hın­da vefat eden köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­le­rin me­zar­la­rı zi­ya­ret edil­di.?Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de dü­zen­le­nen ye­me­ğin sevgi ve saygı açı­sın­dan oluş­tu­rul­du­ğu be­lir­til­di.
Dü­zen­le­nen ye­mek­te köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­ler geç­miş­te ya­şa­dık­la­rı anı­la­rı­nı pay­la­şa­rak bu­lu­nan or­tam­da ma­zi­yi yad et­ti­ler.?Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı'ndan edi­ni­len bil­gi­le­re göre, “Gerek biz­ler gerek köy ens­ti­tü­lü öğ­ret­men­ler mutlu bir şe­kil­de vakit ge­çir­di.Cum­hu­ri­yet'in belki de en özgün pro­je­si olan ancak ay­dın­lık düş­man­la­rın­ca son ve­ri­len köy ens­ti­tü­le­ri­nin 76. yı­lı­nı saygı ile anı­yo­ruz.” diye be­lir­til­di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 596 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam