05-10-2017 11:56 GÜNDEM

OKUL DEDENİN EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TBMM üstün hiz­met ödülü sa­hi­bi ünlü iş adamı ve eği­tim gö­nül­lü­sü mer­hum Kazım Yıl­ma­zın eşi Özcan Yıl­maz 87 yaşında vefat etti. ce­na­ze­si geçtiğimiz gün ikin­di na­ma­zı­nı ta­ki­ben Fatih ca­mi­in den ka­la­ba­lık bir top­lu­luk ta­ra­fın­dan kı­lı­na­nı ce­na­ze na­ma­zı son­ra­sı kal­dı­rıl­dı.

OKUL DEDENİN EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Datça halkı ta­ra­fın­dan Okul Dede ola­rak anı­lan mer­hum Kazım Yıl­maz Datça'yı çok sev­di­ği için, 1995 yı­lın­da 24 Ders­lik­li Kazım Yılmaz il­köğ­re­tim oku­lu­nu yap­tı­rıp Mil­li Eği­ti­me Ba­ğış­la­yan Kazım Yılmaz; '' Kendi oku­lu­nu ken­din yap'' slo­ga­nı ile okul yap­tır­ma­ya devam ede­rek 2000 yı­lın­da eşi Özcan Yılmaz'ın adını ta­şı­yan 24 Ders­lik­li Tu­rizm Mes­lek Li­se­si­ni, 2002 yı­lın­da 36 Ders­lik­li Yıl­maz­lar İlköğ­re­tim Oku­lu­nu, 2002 yı­lın­da 7. Cum­hur­baş­ka­nı Kenan Evren ile bir­lik­te Özel Kazım Yılmaz li­se­si­ni, 2004 yı­lın­da 42 Ders­lik­li Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim Okulu'nu ve 2010 yı­lın­da Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si'ni yap­tı­ra­rak Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na ba­ğış­la­dı. 2006 yı­lın­da ise Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si­ne ba­ğış­la­dı­ğı Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­nu ve be­ra­be­rin­de 12 Da­ire­lik Per­so­nel Loj­man­la­rı­nı yap­tı­ra­rak Datça il­çe­sin­de eği­ti­me büyük kat­kı­da bu­lun­du.
 
    ( Sebiha ARSLAN)


Bu haber 445 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer