05-10-2017 11:56 GÜNDEM

OKUL DEDENİN EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TBMM üstün hiz­met ödülü sa­hi­bi ünlü iş adamı ve eği­tim gö­nül­lü­sü mer­hum Kazım Yıl­ma­zın eşi Özcan Yıl­maz 87 yaşında vefat etti. ce­na­ze­si geçtiğimiz gün ikin­di na­ma­zı­nı ta­ki­ben Fatih ca­mi­in den ka­la­ba­lık bir top­lu­luk ta­ra­fın­dan kı­lı­na­nı ce­na­ze na­ma­zı son­ra­sı kal­dı­rıl­dı.

OKUL DEDENİN EŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Datça halkı ta­ra­fın­dan Okul Dede ola­rak anı­lan mer­hum Kazım Yıl­maz Datça'yı çok sev­di­ği için, 1995 yı­lın­da 24 Ders­lik­li Kazım Yılmaz il­köğ­re­tim oku­lu­nu yap­tı­rıp Mil­li Eği­ti­me Ba­ğış­la­yan Kazım Yılmaz; '' Kendi oku­lu­nu ken­din yap'' slo­ga­nı ile okul yap­tır­ma­ya devam ede­rek 2000 yı­lın­da eşi Özcan Yılmaz'ın adını ta­şı­yan 24 Ders­lik­li Tu­rizm Mes­lek Li­se­si­ni, 2002 yı­lın­da 36 Ders­lik­li Yıl­maz­lar İlköğ­re­tim Oku­lu­nu, 2002 yı­lın­da 7. Cum­hur­baş­ka­nı Kenan Evren ile bir­lik­te Özel Kazım Yılmaz li­se­si­ni, 2004 yı­lın­da 42 Ders­lik­li Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim Okulu'nu ve 2010 yı­lın­da Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si'ni yap­tı­ra­rak Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na ba­ğış­la­dı. 2006 yı­lın­da ise Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si­ne ba­ğış­la­dı­ğı Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu­nu ve be­ra­be­rin­de 12 Da­ire­lik Per­so­nel Loj­man­la­rı­nı yap­tı­ra­rak Datça il­çe­sin­de eği­ti­me büyük kat­kı­da bu­lun­du.
 
    ( Sebiha ARSLAN)


Bu haber 60 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam