02-01-2018 11:24 GÜNDEM

OKUL­LAR ARASI ALTIN HAMLE SAT­RANÇ TUR­NU­VA­SI SO­NUÇ­LAN­DI

Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan “ Her öğ­ren­ci­nin en az bir sanat veya spor da­lıy­la bu­luş­ma­sı” he­de­fiy­le baş­la­tı­lan et­kin­lik­ler çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen Okul­lar arası Altın Hamle Sat­ranç Tur­nu­va­sı so­nuç­lan­dı.

OKUL­LAR ARASI ALTIN HAMLE SAT­RANÇ TUR­NU­VA­SI SO­NUÇ­LAN­DI

18 Ara­lık  ta­ri­hin­de okul­lar­da baş­la­yan eleme tur­la­rı ne­ti­ce­sin­de fi­na­le kalan öğ­ren­ci­ler 25-29 Ara­lık  ta­rih­le­ri ara­sın­da Datça Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Li­se­si­nin ev sa­hip­li­ğin­de final mü­sa­ba­ka­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di. Ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar ne­ti­ce­sin­de de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni ver­mek üzere Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu top­lan­tı sa­lo­nun­da  tören ger­çek­leş­ti­ril­di. Ger­çek­leş­en  tö­re­ne Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ,Belediye Başkanı Gürsel Uçar , İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya,İlçe jandarma Komutanı Vekili,Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rahmi Celet ,İlçe pro­to­ko­lü­, öğ­ren­ci ve öğ­ren­ci ve­li­leri ka­tıl­dı. Tö­ren­de, de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re kupa ve çe­şit­li para ödül­le­rini  Kaymakam Vehbi Bakır  ve­rdi.
Okul­lar Arası Altın Hamle Sat­ranç Tur­nu­va­sı Sonuç Listesi ise ‘’
Liseler
Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Lisesi İlçe 1.si Bilal Taş­de­ler
Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Lisesi İlçe 2.si Mert Çetin
Yıl­maz Kar­deş­ler Ana­do­lu Lisesi İlçe 3.sü Hamza Çetin
Or­ta­okul­lar
Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu İlçe 1.si Efe Yağız Işık
Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu İlçe 2.si M.​Bartu Kan­tar­lı
Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu İlçe 3.sü Bedirhan Keskin

İlko­kul­lar
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu İlçe 1.si Arda Yaş
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu İlçe 2.si A.​Tay­lan Öz­be­len
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu İlçe 3.sü Ege Çolak

Ay­rı­ca tüm öğ­ren­ci­le­re Kay­ma­ka­m  Bakır ta­ra­fın­dan Ka­tı­lım Bel­ge­le­si  ve­rilerek ödül töreni sona erdi.
        (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 540 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer