23-03-2018 10:48 GÜNDEM

“ÖNCE VATAN” YA­ZI­SI BO­YA­NIP IŞIK­LAN­DI­RIL­DI.

Kıb­rıs Barış Ha­re­ka­tı'na ka­tı­lan ko­man­do­lar ta­ra­fın­dan İl­çe­miz mer­ke­zi­ne hakim bir te­pe­ye inşa edi­len “Önce Vatan” ya­zı­sı geçen Pazar günü 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­ni ve Tüm Şe­hit­le­ri anmak adına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Datça Genç­lik Kol­la­rı ta­ra­fın­dan ye­ni­den bo­ya­nıp ışık­lan­dı­rıl­dı.

“ÖNCE VATAN” YA­ZI­SI BO­YA­NIP IŞIK­LAN­DI­RIL­DI.

Va­tan­daş­lar­dan gelen yoğun talep üze­ri­ne, CHP Datça Genç­lik Kol­la­rı uy­gu­la­ma­ya geçerek, ön­ce­lik­le “Önce Vatan” ya­zı­sı­nın çev­re­sin­de­ki ça­lı­lar te­miz­len­di. Da­ğı­lan yazı to­par­lan­arak  ya­zı­yı oluş­tu­ran taş­lar bo­yan­dı.

Dağa çe­ki­len je­ne­ra­tör yar­dı­mıy­la “Önce Vatan” ya­zı­sı ilk kez akşam da gö­rü­le­bil­me­si için ışık­lan­dı­rıl­dı. CHP Datça Genç­lik Kol­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ça­lış­ma 'da
   ke­yif­li  anlar yaşandı.
     
       (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1764 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer