10-08-2020 19:21 GÜNDEM

PAN­DEMİYLE MÜ­CA­DE­LE DENETİMLERİ,GECE GÜN­DÜZ DEVAM EDİYOR

Sebiha ARSLAN : İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın, 'Ko­ro­na­vi­rüs De­ne­tim­le­ri' ge­nel­ge­si kap­sa­mın­da Datça'da plaj­lar­da ve iş­yer­le­rin­de maske ve sos­yal me­sa­fe de­ne­tim­le­ri Kay­ma­kam Mesut Çoban ve il­gi­li kurum amir­le­rin­ce gece gün­düz hız kes­me­den devam edi­yor.

PAN­DEMİYLE MÜ­CA­DE­LE DENETİMLERİ,GECE GÜN­DÜZ DEVAM EDİYOR


Yeni tip Ko­ro­na virüs (Co­vid-19) sal­gı­nı­nın Tür­ki­ye'de de gö­rül­me­si­nin ar­dın­dan il­gi­li bi­rim­ler­ce alı­nan ka­rar­la­rı sıkı bir şe­kil­de uy­gu­la­yan ve bu sü­reç­te sıkı bir şe­kil­de de­ne­tim yapan  Kay­ma­ka­m Mesut Çoban  ve il­gi­li kurum amir­le­ri, Çar­şam­ba günü  (05.08.2020) ak­şa­m saat 22:00 ile 24:00 arası Kum­luk ,Yat Li­ma­nı ve Taş­lık sa­hi­lin­de de­ne­ti­me çıkmıştı. Ertesi gün ise yine aynı bölgelerde akşam üzeri saat 17:00 ile 19:00 arası maske ve sosyal mesafe denetimlerini gerçekleştirdi. Mas­ke­si­ni düz­gün tak­ma­yan ve hiç tak­ma­yan va­tan­daş­la­rı da ku­ral­la­ra uy­ma­sı yö­nün­de uya­rı­lar­da bu­lu­nan Çoban , sal­gın sü­re­cin­de ha­ya­tın bir par­ça­sı olan maske kul­la­nı­mı­nı alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ril­me­si ve top­lum sağ­lı­ğı için düz­gün bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Datça'da sal­gın sü­re­ci­ni en ba­şa­rı­lı şe­kil­de yü­rüt­tük­le­ri­ni ifade eden Çoban ,İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri­nin ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­tük­le­ri­ni belirtti.


Bu haber 1264 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer