10-07-2019 16:04 GÜNDEM

ŞEHİT ÜS­TEĞ­MEN EMRE KAR­GIN SON YOL­CU­LU­ĞU­NA UĞUR­LAN­DI

Hak­ka­ri'nin Şem­din­li il­çe­sin­de PKK terör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len sal­dı­rı so­nu­cu şehit olan Üs­teğ­men Emre Kar­gın son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı.

ŞEHİT ÜS­TEĞ­MEN EMRE  KAR­GIN SON YOL­CU­LU­ĞU­NA UĞUR­LAN­DI

Hak­ka­ri'nin Şem­din­li il­çe­sin­de bu­lu­nan 34. Hudut Tu­ga­yı 5. Hudut Tabur Ko­mu­tan­lı­ğı so­rum­lu­luk sa­ha­sın­da­ki Irak'ın ku­ze­yi Ava­şin böl­ge­sin­de PKK terör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len sal­dı­rı so­nu­cu şehit olan Hava Sa­vun­ma Üs­teğ­men Emre Kar­gın son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Şehit Üs­teğ­men için Da­la­man Mer­kez Ca­mi­si'nde ce­na­ze tö­re­ni dü­zen­len­di.
Tö­re­ne ka­tı­lan eski Baş­ba­kan ve Mec­lis Baş­ka­nı AK Parti İzmir Mil­let­ve­ki­li Bi­na­li Yıl­dı­rım, şehit üs­teğ­me­nin aile­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­di.
Ca­mi­de, şehit Üs­teğ­men Kar­gın için ce­na­ze na­ma­zı kı­lı­nır­ken, ka­tı­lan­lar­dan he­lal­lik de is­ten­di.
Şehit Kar­gın'ın Türk bay­ra­ğı­na sa­rı­lı ce­na­ze­si, bir süre as­ker­le­rin omu­zun­ da ta­şın­dık­tan sonra ce­na­ze ara­cı­na ko­nul­du. Şehit Üs­teğ­men Emre Kar­gın'ın ce­na­ze­si, Ka­pu­kar­gın Ma­hal­le­si'ndeki Cu­ma­ be­len Me­zar­lı­ğı'nda top­ra­ğa ve­ril­di.(iha)
 


Bu haber 737 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer