14-09-2017 13:39 YAŞAM

SİMYACININ RÜYASI

İlçe­miz­de geç­ti­ği­miz hafta Cuma günü açı­lan “Sim­ya­cı­nın Rü­ya­sı” adlı resim ga­le­ri­si yoğun il­gi­ye bo­ğu­lu­yor.

SİMYACININ RÜYASI

İlçe­miz­de Liman Sergi Sa­lo­nu'nda geç­ti­ği­miz hafta Cuma günü açı­lan “Sim­ya­cı­nın Rü­ya­sı” adlı resim ga­le­ri­si yoğun ilgi gö­rü­yor. 
Bir­bi­rin­den güzel hay­van fi­gür­le­ri ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çeken Eli­za­beth Tu­ga­no­va ga­ze­te­miz mu­ha­bi­ri­ne şun­la­rı be­lirt­ti, “Dünya'da ikin­ci ola­rak re­sim­le­re ben­ze­yen bir şey yok. 

Ben ya­pı­yo­rum hay­van­la­rı ve bu doğa re­sim­le­ri­ni bana ait hepsi. Ben bu re­sim­le­re ruh ve­ri­yo­rum, bun­lar benim ço­cuk­la­rım gibi, hep­si­ni çok se­vi­yo­rum. 

9 se­ne­dir Datça'dayım bu­ra­yı çok se­vi­yo­rum ömrüm yet­ti­ğin­ce bu­ra­da ya­şa­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum.” dedi. 

Bu tür sanat ga­le­ri­le­ri­nin il­çe­miz için ol­duk­ça se­vin­di­ri­ci bir olay ol­du­ğu an­la­şı­lır du­rum­da ol­du­ğu belli olu­yor. Aynı zaman da ol­duk­ça emek is­te­yen bir­bi­rin­den güzel port­re­le­rin sa­tı­şa su­nul­du­ğu da be­lir­til­di.(DATÇA  HABER)


Bu haber 3795 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam