02-11-2019 17:52 GÜNDEM

SuÇ MAKİNASI,DATÇA'NIN GÖBEĞİNDE ES­NAF­LIK YA­PER­KEN YA­KA­LAN­DI.

Sebiha ARSLAN : Cinayet İşledi, 6 Ayrı Suç­tan Aran­dı Sahte Kimlikle Datça'da Es­naf­lık Ya­par­ken Ya­ka­lan­dı Datça' da sahte kim­lik kul­lan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı­na alı­nan Kenan G.'nin (50), Ye­ğe­ni­ni öl­dü­rüp, 6 ayrı suç­tan aran­dı­ğı , Datça dada 4 yıl­dır es­naf­lık yaptı or­ta­ya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla Kapalı Ceza evine gönderildi.

SuÇ MAKİNASI,DATÇA'NIN GÖBEĞİNDE ES­NAF­LIK YA­PER­KEN YA­KA­LAN­DI.


İskele Ma­hal­le­si Ata­türk Cad­de­si'nde 4 yıl önce aç­tı­ğı iş ye­rin­de tütün ürün­le­ri satan Ergün Emek' is­miy­le sahte kim­lik kul­lan­dı­ğı bil­gi­si üze­ri­ne Datça Po­li­si ha­re­ke­te geçti. Dün (01.10.2019) saat 23.00 sı­ra­la­rın­da iş ye­ri­ne bas­kın dü­zen­le­nen iş yeri sa­hi­bi­nin, Ergün Emek adlı kim­li­ği­nin sahte ol­du­ğu or­ta­ya çıktı.
Şüp­he­li, 'resmi bel­ge­de sah­te­ci­lik' su­çun­dan gö­zal­tı­na alı­na­rak Em­ni­yet­te­ki ya­pı­lan GBT in­ce­le­me­sin­de Kenan G. ol­du­ğu ve ara­la­rın­da 'Kas­ten Adam Öl­dür­mek' su­çu­nun da yer al­dı­ğı 7 ayrı suç­tan aran­dı­ğı or­ta­ya çıktı.
Bat­man'da 15 Mayıs 2015'te ye­ğe­ni­ni tü­fek­le vurup öl­dür­dük­ten sonra ka­yıp­la­ra ka­rış­tı­ğı tes­pit edi­len Kenan G.'nin, Hatay Sa­man­dağ nü­fu­su­na ka­yıt­lı Ergün Emek adına çı­kar­dı­ğı sahte kim­lik­le Datça'da iş yeri aç­tı­ğı ve 4 yıl­dır bu­ra­da ya­şa­dı­ğı be­lir­len­di. Evli ve 4 çocuk ba­ba­sı Kenan G.'nin Em­ni­yet­te­ki ifa­de­sin­de aile­si­ne ba­ka­bil­mek ve ço­cuk­la­rı­nı okut­mak için tes­lim ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ği be­lir­til­di. Kenan G. bu gün Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na sevk edilerek Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla Kapalı Ceza evine gönderildi.


Bu haber 3886 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer