19-02-2019 10:32 GÜNDEM

VATAN PARTİSİ DATÇA BELEDİYE BAŞKAN ADA­YI­NI AÇIK­LA­DI

Rıza EZER : Vatan Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Dr.?Doğu Pe­rin­çek,Datça Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı­nı Muğla Al­tın­kalp Düğün Sa­lo­nun­da açık­la­dı.Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı, Emek­li Hem­şi­re Ayfer Özars­lan oldu.

VATAN  PARTİSİ DATÇA  BELEDİYE BAŞKAN ADA­YI­NI AÇIK­LA­DI

 

Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ayfer Özars­lan, Datça Dev­let Has­ta­ne­si'nde görev yaptı.
"Rant için değil,Datça için"
"Rant için değil,Vatan için"
İlkesi ile Seçim ça­lış­ma­sı­na baş­la­yan Ayfer Özars­lan, Datça'yı Ma­hal­le Mec­lis­le­ri ile yö­ne­te­ce­ği­ni açık­la­dı.Ka­tı­lım­cı De­mok­ra­si­yi Halkı yö­ne­ti­me ka­ta­rak ya­şa­ma ge­çi­re­ce­ği­ni be­lir­ten Ayfer Özars­lan,Ma­hal­le Mec­lis­le­ri­nin ya­rı­sı­nın ka­dın­lar­dan olu­şa­ca­ğı­nı söy­le­di...
Datça'yı Beton'a tes­lim et­me­ye­ce­ği­ni açık­la­yan Ayfer Özars­lan, it­ti­fak po­li­ti­ka­sın­da Tür­ki­ye'nin Bir­li­ği ve Vatan Bü­tün­lü­ğü için tek se­çe­ne­ğin VATAN PARTİSİ ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Vatan Par­ti­si Be­le­di­ye­si,
Üre­ten Köy­lü­mü­zün ya­nın­da ola­cak, Datça'mızda Tu­riz­min ge­li­şi­mi için bütün ola­nak­la­rı­nı se­fer­ber ede­cek­tir'' denildi.


Bu haber 1238 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer