14-01-2022 11:45 GÜNDEM

YAĞ­MUR YAĞDI, YİNE DATÇA SULAR AL­TIN­DA KALDI! Güncelleme !

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz­de özel­lik­le hafta başı et­ki­li olan sa­ğa­nak ya­ğış­ta, yine lo­gar­lar tı­ka­nıp taştı, bir den çok iş­ye­ri­ni sel do­la­yı­sıy­la su bastı. Ören Ti­ca­ret ar­ka­sı Hı­zır­şah ma­hal­le­si yo­lun­da ise mey­da­na gelen sel bas­kı­nın­da en az 15 araç pla­ka­sı su bi­ri­kin­ti­sin­de kay­bol­du.

YAĞ­MUR YAĞDI, YİNE DATÇA  SULAR AL­TIN­DA KALDI! Güncelleme  !

Per­şem­be'nin ge­li­şi Çar­şam­ba'dan       bel­liy­di. Ama Hiç­ bir önlem al­ınmadı!
Edi­ni­len bil­gi­le­re göre ; il­çe­nin bir çok böl­ge­sin­de lo­gar­lar yine tı­ka­na­rak taştı.
Geç­ti­ği­miz Ara­lık ayı­nın ilk haf­ta­sı mey­da­na gelen sa­ğa­nak ya­ğış­ta, sel bas­kı­nı ne­de­niy­le, su basan iş­yer­le­ri­ni bu sa­ğa­nak ya­ğış­ta' da sel bastı. Re­şa­di­ye yolu üzeri, eski Datça ve Bur­gaz mev­ki­in­de maddi ha­sar­lar mey­da­na geldi.
Yine bir den çok iş­ye­ri­ni su bastı ve dere taş­ma­sı mey­da­na geldi.
Eski Datça Re­şa­di­ye yol üze­rin­de bu­lu­nan ma­ran­goz­ha­ne ça­lı­şa­nı yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Geçen ay da iş yer­le­ri­mi­zi sel do­la­yı­sıy­la su bastı. İtfa­iye ve be­le­di­ye ekip­le­ri gelip suyu te­miz­le­di. Yine önlem yok yine çözüm yok. Ye­ter­siz alt ya­pı­la­rı­nın su­çu­nu biz neden çe­ki­yo­ruz. Her ya­ğış­ta aynı şey. Yine bir çok mal­ze­me­miz sular al­tın­da ka­la­rak kul­la­nı­la­maz hale geldi. Ön­ce­den böyle bir so­ru­nu­muz yoktu. 5 yıl önce bu yol ya­pıl­dı, ha­ya­tı­mız ka­rar­dı. Bu­ra­da bir çok aile evine ekmek gö­tü­rü­yor. Yet­ki­li­le­rin vur­dum duy­maz­lı­ğı­na pes di­yo­ruz'' dedi.
Bur­gaz Mev­ki­in­de bu­lu­nan bir iş­let­mede  ise geçen sa­ğa­nak yağ­mur­da dere taş­ma­sı so­nu­cu iki kişi mah­sur kal­mış, it­fa­iye ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­sı ile kur­ta­rıl­mış­tı. Bu yağ­mur da da tıkanan dere yine ta­şa­rak aynı iş­let­me sular al­tın­da kalarak maddi hasar mey­da­na geldi. 
Sel'den dolayı Hızırşah mahalle  yolunda (Ören Ticaret arkası) bir araç, suda kalarak  ekipler tarafından çıkartıldı. O yolu kullanan yaklaşık 15 araç' ın  plakası suya  düştü. 

 


Bu haber 368 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer