13-07-2021 İ.Yekta Kolcu

İskele Ma­hal­le­miz­de ,es­ki­le­ri­mi­zin DELİK TAŞ de­dik­le­ri yerde Yerel Yö­ne­ti­mi­mi­zin KÜ­ÇÜ­CÜK bir BARIŞ Parkı oluş­tur­du­ğu­nu ka­çı­mız bi­li­yo­ruz.​Yapılır­ken ve açı­lır­ken, İNT de FACE de bir ­kaç gün ko­nu­şul­du o kadar. Tam deniz ke­na­rın­da ,yat­la­rı­nı bağ­lı­yan­la­rın bile far­kın­da ol­ma­dı­ğı bir mekan. Çalı ve çır­pı­nın kap­la­ma­ya baş­la­dı­ğı bu küçük mekan bir ba­kı­ma he­pi­mi­zin BARIŞ an­la­yı­şı­na ver­di­ği­miz öne­min bir ör­ne­ği değil mi.? Demek ki Barış için bu kü­çü­cük alan yeter de­mi­şiz. Yok de­me­mek için.
Datça'nın do­ğa­sı ile ba­rış­ma­nın ör­ne­ği ola­bi­lecek bir obje ile (Hey­kel) zen­gin­leş­ti­ri­le­rek ye­şil­len­di­ri­lecek bu küçük ala­nın-kö­şe­nin ,1 Eylül Dünya Barış gü­nü­ne ye­tiş­ti­ril­me­si ol­maz­mı. Bi­ri­le­ri­nin il­gi­le­ri­ne bil­gi­le­ri­ne .


Bu yazı 510 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer