05-07-2021 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

BA­ĞI­RIP ÇA­ĞI­RA­RAK KİMSENİN İNAN­CI­NI DEĞİŞTİRE­MEZSİNİZ…(9)

Nazik ve ter­bi­ye­li bir insan, kar­şı­sın­da­ki in­san­da ilk önce, huzur ve ra­hat­lık ve­ri­ci bir etki uyan­dı­rır. Bu da nazik ve ter­bi­ye­li in­sa­nı hemen galip hale ge­ti­rir. Ter­bi­ye ve ne­za­ket­te, ne maddi ne de ma­ne­vi bir sal­dı­rı­dan eser yok­tur.​Ola­maz. Bunu kar­şı­mız­da­ki hemen his­se­der, bize gü­ve­nir. Keşke bunu po­li­ti­ka­cı­la­rı­mız da bir bilse! Nazik ve ter­bi­ye­li bir in­san­da kendi gü­cü­ne gü­ve­nen, emin bir hal var­dır ki, bu ko­nuş­tu­ğu kim­se­le­re güven verir. Zaten ken­di­ne gü­ven­me­yen bir kimse nazik ve ter­bi­ye­li ola­maz; Çünkü ne­za­ket, hiç­bir zaman bir düş­kün­lük ve tes­lim olma de­ğil­dir. Ne­za­ket her zaman kar­şı­mız­da­ki­ne en si­hir­li yanı ile hakim olmak, onu fet­het­mek­tir. Ba­ğı­rıp, ça­ğır­mak ve gü­rül­tü ya­pa­rak baş­ka­la­rı­nı sus­tu­ra­ca­ğı­mı­zı ve on­la­ra hakim ola­ca­ğı­mı­zı san­mak ken­di­mi­zi acı şe­kil­de al­dat­mak olur. Bu öğüt­le­ri ve öne­ri­le­ri genç­le­ri­mi­ze sun­mak is­ti­yo­rum. Bu sa­tır­la­rı bir­kaç kez oku­ma­nı­zı is­ti­yo­rum.


Bu yazı 2615 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer