14-10-2019 Orhan Keskinsoy

-Te­miz­lik­çi, üc­ret­le bir evde te­miz­lik
ya­pı­yor…
-Haf­ta­lık ev te­miz­li­ği­ni ya­pı­yor..
-Yeni ki­ra­la­dık­la­rı evin te­miz­li­ği­ni ya­pı­yor…
-Yere yemek dö­kül­müş. Onu te­miz­li­yor…

 

Tabii hiç­bi­ri değil. Bu kadın bir mar­ket­te(AVM) ça­lı­şan ka­si­yer­dir. Asıl gö­re­vi ka­sa­da müş­te­ri­den hesap al­mak­tır.
Tür­ki­ye'nin çoğu ye­rin­de,Datça'da bun­la­rın için­de; hep böyle ya­pı­lı­yor. Bu kız­lar,ka­dın­lar,tır­lar­dan palet bo­şal­tı­yor, raf­la­rı dü­zen­li­yor. Ge­rek­ti­ğin­de böyle te­miz­lik de ya­pı­yor­lar…
Ne sen­di­ka­sı var,ne gelip du­ru­mu­nu soran bi­ri­si.
İşin ga­ri­bi tüm bun­la­rı amir po­zis­yo­nun­da olan mar­ket ça­lı­şan­la­rı da ya­pı­yor.
Yani bir kalıp us­ta­sı­na, demir iş­le­ri­ni yap­tı­rı­yor­su­nuz. Ya da tam an­la­mıy­la an­gar­ya yap­tı­rı­yor­su­nuz.
Ne di­ye­lim,belki bir gün bir sa­hip­le­ri çıkar! 


Bu yazı 4676 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer