18-07-2019 Orhan Keskinsoy

Ha­be­ri­miz üze­ri­ne son gün­ler­de fi­yat­lar­da makul se­vi­ye­ler­de bir in­di­ri­me gi­dil­di­ği­ni göz­lem­le­dik.
Daha önce 20-25 TL ara­sın­da sa­tı­lan bir bi­ra­yı li­man­da artık 15-18 TL ara­sın­da içe­bi­li­yor­su­nuz.
Daha önce 8 TL olan bir maden su­yu­nu(soda) artık 5 TL ye içe­bi­li­yor­su­nuz.Bar­bun gibi ba­lık­lar hala çok pa­ha­lı. 300-350 TL ara­sın­da. Ama siz de pa­zar­lık edin. Hala pa­ha­lı ge­li­yor­sa balık ye­me­yi­ve­rin.
En önem­li­si, gir­di­ği­niz yerde fiyat ta­ri­fe­si ve eti­ke­ti olup ol­ma­dı­ğı­na mut­la­ka bakın. Bu iş­let­me­ye gir­me­den gö­re­ce­ği­niz bir yerde ol­ma­lı­dır. İşlet­me­nin için­de­ki fiyat eti­ke­ti­nin bir hükmü yok­tur.
Bu in­di­rim­ler­de ya­yı­nı­mı­zın bir et­ki­si olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Ancak bir kat­kı­mız ol­muş­sa buna se­vi­ni­riz.
Tü­ken­me­den tü­ket­me­niz di­le­ğiy­le.


Bu yazı 6343 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer