03-02-2020 Orhan Keskinsoy

1939 yı­lın­da Er­zin­can'da olan büyük dep­rem­de 32 bin va­tan­da­şı­mı­zı kay­bet­miş­tik. Nazım Hik­met bu olay üze­ri­ne;
“Ke­sem­de ve­recek şeyim yok,yü­re­ğim­den ver­dim” no­tu­nu düş­tü­ğü şiir'dir Kara Haber
Er­zin­can'da bir kuş var,
Ka­na­dın­da gümüş yok,
Gitti yarim gel­me­di,
gayrı bunda bir iş yok.
Oy dağ­lar,dağ­lar,dağ­lar,
Aldı el­le­ri­ne kanlı ba­şı­nı,
karın or­ta­sın­da Er­zin­can ağlar,
O ağ­la­ma­sın da kim­ler ağ­la­sın…
Kar yağar lapa lapa


ti­pi­dir gelir geçer,
Yan yana sırt üstü yatan ölü­ler
Akşam oldu tan­dı­ra­maz,
ate­şi­ni yan­dı­ra­maz,

Gün ağa­rır,şafak söker,

Kim­se­cik­ler git­mez suya,
Ezil­miş baş­la­rıy­la ölü­ler,

 

 

var­dı­lar uya­nıl­maz uy­ku­ya.
Ses edip ge­ce­ye beyaz ta­şın­dan
kış­la­nın saati çaldı ikiyi.
Ne çabuk lah­za­da bitti anı­lar,
Ki­mi­si altı aylık
ki­mi­nin sa­ka­lı ak,
Kimi onüç,on­dört ya­şın­da,
kimi yola gi­decek,
ki­mi­si mek­tup bek­ler
Yan yana sır­tüs­tü yatan ölü­ler…
Ya­yık­ta yağ vardı,dö­vü­le­me­di,
ak pey­nir tor­ba­ya ko­yu­la­ma­dı,
has­ret gitti ölü­ler,
dün­ya­ya do­yu­la­ma­dı…
Uya­nıp ka­ça­ma­dı­lar,


kuş uçup uça­ma­dı­lar,
açıl­dı ku­yu­lar kimse ine­mez,
Er­zin­can Bey­gi­ri rah­van­da amma,
ölü­ler ata bi­ne­mez.
Yan yana,üst üste yatan ölü­ler,,,,

81 yıl önce ya­zıl­mış. Er­zin­can ye­ri­ne Ela­zığ deyip okur­sak,çok şey de­ğiş­miş mi?


Bu yazı 1790 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer