11-02-2020 Orhan Keskinsoy


İnsan­lar,yaşam boyu ba­şa­rı­lı olmak is­ter­ler. Ba­şa­rı­lı olmak için, ki­mi­si AZİM der,ki­mi­si HIRS,kimi PARA,kimi ŞANS,kimi ZEKA.?kimi EĞİTİM der…
Bunu bi­ri­si ma­te­ma­tik­le açık­la­mış. Ama hiç­bi­ri de­ğil­miş. Peki ney­miş ba­şa­rı­nın öl­çü­sü?
Önce şu ma­te­ma­tik işini an­la­ta­lım:
Bi­li­yor­su­nuz al­fa­be­miz­de(ABC mizde) 29 harf var. Her harfe bir değer ver­miş­ler. Şöyle:
A:1,B:2,C:3,Ç:4,D:5,E:6,F:7,G:8,Ğ:9,H:10,I:11,İ:12,J:13,K:14,L:15,M:16,N:17,O:18,
Ö:19,P:20,R:21,S:22,Ş:23,T:24,U:25,Ü:26,V:27,Y:28,Z:29
Peki Ba­şa­rı­lı olmak için %100 nedir di­yor­su­nuz?
AZİM ge­rek­li di­yor­sa­nız….A+z+i+m=1+29+12+16=58, puan top­la­mı
HIRS ge­rek­li di­yor­sa­nız: …H+I+R+S=10+11+21+22=64 puan top­la­mı
PARA ge­rek­li di­yor­sa­nız…P+A+R+A=20+1+21+1=43
ŞANS ge­rek­li di­yor­sa­nız…Ş+A+N+S=23+1+17+22=63
BİLGİ ge­rek­li di­yor­sa­nız…B+İ+L+G+İ=2+12+15+8+12=49
ZEKA ge­rek­li di­yor­sa­nız…Z+E+K+A=29+6+14+1=50
EĞİTİM ge­rek­li di­yor­sa­nız..E+Ğ+İ+T+İ+M=6+9+12+24+12+16=76
Gör­dü­ğü­nüz gibi ba­şa­rı­lı olmak için %100'e ula­şı­la­ma­dı. Ama öyle bir söz­cük var ki tam %100 müş ne mi?
Y A L A K A L IK….Y(28)+A(1)+L(15)+A(1)+K(14)+A(1)+L(15)+I(11)+K(14)=100
Ma­ale­sef bazı dö­nem­ler var­dır ki, ya­la­ka­lık ba­şa­rı­lı olmak için %100 ge­çer­li­dir…


Bu yazı 1842 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer