30-03-2020 Orhan Keskinsoy

Şu anda Tür­ki­ye'de tüm has­ta­ne­ler tek te­le­fon olmuş du­rum­da­dır.
444 0 911…Eğer cep te­le­fo­nu­nuz­dan ara­mak is­ter­se­niz, bu­lun­du­ğu­nuz veya ara­dı­ğı­nız ilin alan ko­du­nu gi­re­cek­si­niz . Ör­ne­ğin Muğla için(0252 ve sonra 4440911) ara­na­cak…Yine An­ka­ra için önce 0312, Sam­sun için 0362 gibi. Bir ke­na­ra not edi­niz. Bu nu­ma­ra­dan acile ula­şa­cak­sı­nız…


Bu yazı 794 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer