28-05-2020 Orhan Keskinsoy

Hiç fark etmez. Benim ço­cuk­lu­ğum­da, biz ve çev­re­miz Şeker bay­ra­mı der­dik. Ama bugün ra­ma­zan bay­ra­mı di­yen­le­re de bir iti­ra­zım yok.?Yeter ki bay­ram­lar­da kim­se­nin tadı kaç­ma­sın.
Bu bay­ram­da siz­le­re de­ği­şik tür­kü­ler­den bir iki pasaj su­na­ca­ğım. Siz in­ter­net­ten in­di­rip, is­te­di­ği­ni­zi din­le­ye­bi­lir­si­niz.
“Bugün bay­ram günü der­ler alem eğ­le­nir
Sen bizim yay­la­ya gel başın için.”
Davut Su­la­ri
“Kı­zı­lır­mak can in­cit­me sen bugün
Mü­ba­rek gün­ler­dir sel bay­ram eder”
Daimi
“Bay­ram gel­miş ne­yi­me,anam anam ga­ri­bem
Kan dam­lar yü­re­ği­me,anam anam ga­ri­bem”
Urfa yö­re­si tür­kü­sü
“Mah­pus­ha­ne için­de ya­nı­yor gaz­lar
Bay­ram­dan bay­ra­ma ça­lı­nır saz­lar”
Bar­tın yö­re­si-Mu­zaf­fer Öz­den-Mu­zaf­fer sa­rı­sö­zen
“Emrah buse ister nazlı ya­rin­den
Bu bay­ram ol­maz­sa, kur­ba­na kal­sın”
EMRAH
“Gur­be­ti mes­ken mi tut­tun/Git­tin beni de unut­tun
Belki başka yar da bul­dun/Bir selam gön­der bari
Bay­ram­dan bay­ra­ma NAZIM DİRLİK
Bir de biz dev­rim­ci­le­ri de­rin­den üzen bir ola­yın ağıdı var­dır. Bay­ram üze­ri­ne.
Şerif Aygün adlı bir iş­çi­yi gü­pe­gün­düz(saat:12.35 sı­ra­la­rın­da) polis vu­ra­rak öl­dü­rür. 29 Ara­lık 1969
Sü­rey­ya Berfe olayı bir şi­ir­le an­la­tır. O da ağıt ha­li­ne gelir. İşte bir bölüm
“Me­zar­lar­dan çık­tı­lar
Bay­ram benim ne­yi­me
Çekip Şerif'i vur­du­lar
Kan dam­lar yü­re­ği­me…..

Kim­se­nin yü­re­ği­ne kan dam­la­ma­sın. Kimse aç­lık­tan,yok­sul­luk­tan, co­vi­d­19'dan öl­me­sin. Bay­ram­lar şeker ta­dın­da gün­lük gü­neş­lik geç­sin.
Bu duy­gu­lar­la ŞE­KER-RA­MA­ZAN BAY­RA­MI­NI­ZI KUT­LA­RIM.


Bu yazı 789 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer