30-10-2018 12:21 MAGAZİN

DATÇA'DA İLK DEFA DÜZENLENEN CUM­HURİYET BA­LO­SUN­DA ATA­TÜRK SEVGİSİ YA­ŞAN­DI

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şu­be­si or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ,Datça Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rıy­la , Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nın 95. Yıl dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da, Cum­hu­ri­yet Ba­lo­su dü­zen­le­di.

 DATÇA'DA  İLK DEFA DÜZENLENEN  CUM­HURİYET BA­LO­SUN­DA ATA­TÜRK SEVGİSİ YA­ŞAN­DI

 

Datça' da ilk defa dü­zen­le­nen Cum­hu­ri­yet Ba­lo­su et­kin­li­ği 27.?Ekim Cu­mar­te­si akşam saat:18.30 da Datça Kadın Genç­lik Sanat Mer­ke­zin­de ger­çek­leş­ti.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ,Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin , CHP İlçe Baş­ka­nı Aytaç Kurt ve çok sa­yı­da CHP'li üye ve ka­la­ba­lık bir da­vet­li top­lu­lu­ğu , Cum­hu­ri­yet Ba­lo­sun­da coş­ku­yu yoğun ola­rak ya­şa­dı.
Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ADD.?Baş­ka­nı Bekir Şahin yaptı. Ko­nuş­ma­sın­da özet­le ''Bu­gün­le­ri gör­me­miz­de başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere bütün silah ar­ka­daş­la­rı­na ve şe­hit­le­re şük­ran duy­gu­la­rı­mı­zı bir kez daha ifade edi­yor, şe­hit­le­ri­mi­zi min­net­le bir kez daha anı­yo­ruz he­pi­niz hoş gel­di­niz'' dedi.
Gece Ata­türk'ün sev­di­ği şar­kı­lar, halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ve müzik din­le­ti­siy­le devam etti.?Katılım­cı­lar hep bir ağız­dan ''Onun­cu Yıl Marşı,İzmir Mar­şı­nı ve ATA­TÜRK' ün sev­di­ği şar­kı­la­rı hep bir­lik­te söy­le­di.


Bu haber 5971 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer