Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA DANS KU­LU­BÜ ÜYESİ 23 SPOR­CU, TÜRKİYE ŞAMPİYO­NA­SI İÇİN YA­RI­ŞA­CAK!

DATÇA DANS KU­LU­BÜ ÜYESİ 23 SPOR­CU, TÜRKİYE ŞAMPİYO­NA­SI İÇİN YA­RI­ŞA­CAK!
Sebiha ARSLAN :Datça'da 2015 yı­lın­da ku­ru­lan ve 2022 yı­lın­da kulüp olan, Datça Dans Spor Ku­lü­bü, Tür­ki­ye Dans Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nun dü­zen­le­di­ği, Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı için, 9-10 Ara­lık­ta An­tal­ya'da ger­çek­le­şecek ''Spor­tif Salsa Dans­la­rı An­tal­ya 1.?Etap Ya­rış­la­rı'' na 27 spor­cu ile ka­tı­la­cak

Datça Dans Ku­lü­bü yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Bir­kaç dans sever ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Datça Dans, dans eğit­me­ni Orhan Bas­tem ile 13.10.2015 ta­ri­hin­de ilk ders­le­ri­ne baş­la­dı. Datça'nın ilk ve tek dans ku­lü­bü. Ama­cı­mız dans' ın in­san­la­ra di­sip­lin ka­zan­dır­dı­ğı, ge­li­şi­mi­ne des­tek ol­du­ğu dans­çı bir nesil ye­tiş­tir­mek. Bu se­bep­le kurs­la­rı­mız­da, Datça'yı tem­sil edecek ya­rış­ma­cı genç­le­re ön­der­lik ya­pa­rak, fes­ti­val­ler­de Datça'yı tem­sil etmek.
Dans etmek form­da kal­ma­yı sağ­lar­ken aynı za­man­da zi­hin­sel gücü ar­tı­rır ki­şi­yi mutlu eder. Kas­la­rı ça­lış­tı­rıp, st­re­si azal­ta­rak mo­ti­vas­yo­nu sağ­lar. Dan­sın beyin için de önem­li fay­da­la­rı bu­lu­nu­yor. Uz­man­la­ra göre dans etmek, beyin ha­fı­za­sı­nı ve karar verme ye­ti­si­ni ge­liş­ti­ri­yor.
Spon­so­ru­muz olur­sa daha çok ya­rış­ma­la­ra, daha fazla dans­çı ar­ka­da­şı­mız­la ka­tıl­ma şan­sı­mız olur.

27 spor­cu­muz ile bir­lik­te, ya­rış­ma­ya ka­tı­la­ca­ğız. Ve ka­za­na­rak dö­ne­ce­ğiz. Dans­cı­la­rı­mız -spor­cu­la­rı­mız Dat­ça­mı­zı ba­şa­rı­lar­la tem­sil etmek için, ne­re­dey­se gece gün­düz ça­lı­şı­yor. Tek so­ru­nu­muz ula­şım ve ko­nak­la­ma­da maddi an­lam­da zor­lan­ma­mız. Spon­so­ru­muz olur­sa daha çok ya­rış­ma­la­ra, daha fazla dans­çı ar­ka­da­şı­mız­la ka­tıl­ma şan­sı­mız olur. Uma­rız bu ko­nu­da spon­sor bu­la­bi­li­riz. Datça Dans Spor kulübümüz, İskele Mahallesi Osman Akkaraca Sokak No:21/B'de hizmet vermekte bize  0535 883 11 11 nolu telefondan da ulaşabilirsiniz'' denildi. Her­ke­sin dans­la kal­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 1
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!