10-04-2021 15:23 GÜNDEM

DATÇA EMNİYETİNE KAV­GA­LI SÜRPRİZ PASTA

Sebiha ARSLAN : Türk Polis Teş­ki­la­tı'nın 176. ku­ru­luş yıl dö­nü­mün­de Ata­türk anı­tı­na çe­lenk sunma tö­re­ni dü­zen­len­di. Tören son­ra­sı Ali Hü­se­yin Za­de­gan ve Anıl Deniz isim­li iki genç ta­ra­fın­dan, Sey­men İşçi' ye ait 48 R Cafe 'de kavga ih­ba­rı ya­pıl­dı. Apar topar olay ye­ri­ne giden em­ni­yet teş­ki­la­tı­na sürp­riz pasta ke­si­le­rek, Türk Polis Teş­ki­la­tı'nın ku­ru­lu­şu­nun, 176'ncı yıl dö­nü­mü­nü kut­la­dı­lar. Mü­dü­r Toy­gun, sürp­ri­zi ha­zır­la­yan Ali Hü­se­yin Za­de­gan, Anıl Deniz ve Sey­men İşçi' ye te­şek­kür ede­rek, olay ye­ri­ne ilk ye­ti­şen ekip­le­ri­ni kut­la­dı.

DATÇA EMNİYETİNE KAV­GA­LI SÜRPRİZ PASTA

'10 Nisan Polis Haf­ta­sı' kut­la­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki Ata­türk anıtı önün­de dü­zen­le­nen tö­re­ne, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Be­tul­lah Yurt, Şube amir­le­ri ve Polis me­mur­la­rı ka­tıl­dı. İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, Ata­türk Anıtı'na çe­lenk sun­duk­tan sonra saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan tören sona erdi.


Bu haber 693 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer