21-06-2021 18:50 GÜNDEM

KUM­LUK PLAJI BALIK LO­KAN­TA­SI ES­NA­FIN­DAN, DOST­LUK ve DA­YA­NIŞ­MA YEMEĞİ

Sebiha ARSLAN : İlçe­miz Kum­luk Pla­jın­da hiz­met veren Balık Res­to­rant iş­let­me­ci­le­ri, her gün bir me­kan­da bir bir­le­ri­ni ağır­la­ya­rak sezon ön­ce­si bir­lik ve be­ra­ber­lik ör­ne­ği ser­gi­li­yor.

KUM­LUK PLAJI BALIK LO­KAN­TA­SI ES­NA­FIN­DAN, DOST­LUK ve DA­YA­NIŞ­MA YEMEĞİ

Dün­ya­yı esir alan Covit -19 sal­gı­nı ne­de­niy­le zor za­man­lar ge­çi­ren esnaf, sezon ön­ce­si moral, mo­ti­vas­yon ve da­ya­nış­ma ye­me­ğin­de bir araya             ge­le­rek örnek bir bir­lik­te­lik tab­lo­su oluş­tur­du­lar. Her gün bir me­kan­da bir bir­le­ri­ni ağır­la­yan esnaflar yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Sezon ön­ce­si moral, mo­ti­vas­yon, bir­lik ve beraberlik  ye­me­ğin­de bir araya ge­li­yo­ruz. Datça ve Datça'ya gelen mi­sa­fir­le­ri­miz için en iyi, en güzel ne ya­pa­bi­li­riz diye, fikir alış ve­ri­şin­de bu­lu­nu­yo­ruz. Bu sene ilk defa ger­çek­leş­tir­dik be­ra­ber­lik ye­me­ği­mi­zi. Önü­müz­de­ki yıl­lar­da da sezon ön­ce­si ve son­ra­sı yap­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz.
 Biz ay­rı­ca Kum­luk      Ba­lık­çı Res­to­rant iş­let­me­ci­le­ri ola­rak, sezon ön­ce­si he­pi­mi­ze çiçek gön­de­re­rek se­zo­nu­mu­zu kut­la­yan, biz­ den des­tek ve il­gi­si­ni esir­ge­me­yen, Uslu Otel - Yiğit Uslu' ya te­şek­kür etmek is­ti­yo­ruz''.


Bu haber 589 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer