s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

10 gün önce ka­yıp­la­ra ka­rı­şan, Kemal Ata­kan Ay­do­ğan, her yerde ara­nı­yor.

10 gün önce ka­yıp­la­ra ka­rı­şan, Kemal Ata­kan Ay­do­ğan, her yerde ara­nı­yor.
Sebiha ARSLAN: Datça' da ya­şa­yan Kemal Ata­kan Ay­do­ğan'dan on gün­dür haber ala­ma­yan Anne Fulya Yan­bak Ay­do­ğan, oğ­lu­nun bu­lun­ma­sı için, Jan­dar­ma güç­le­ri ve sav­cı­lı­ğa mü­ra­ca­at ede­rek, oğ­lu­nun bu­lun­ma­sı­nı is­te­di.

En son Ge­re­me ko­yun­da gö­rü­len Ata­kan'ın an­ne­si Ful Yan­bak Ay­do­ğan, sos­yal medya he­sa­bın­dan da yap­tı­ğı çağ­rı­da, Datça Hal­kın­dan da, oğ­lu­nun bu­lun­ma­sı için yar­dım is­te­di. Anne Ay­do­ğan açık­la­ma­sın­da
“DATÇA OĞLUM KAYIP!!
Kar­de­şi­nin kaza yapıp İzmir'e gel­di­ği­miz gün­den beri haber ala­mı­yo­ruz. Bizi bı­ra­kıp ken­di­si Datça' ya döndü, bugün 10 gün oldu.
Ne çek­ti­ği­mi bir ben bir Allah bi­li­yor. Ge­rek­li mer­ci­le­re haber ve­ril­di. Artık da­ya­na­mı­yo­rum ve bu­ra­ya yaz­ma­ya karar ver­dim. Belki bir gören bir duyan olur. Ha­ber­siz bı­ra­kan bir çocuk de­ğil­dir.
Kemal Ata­kan Ay­do­ğan, 26 ya­şın­da ki­lo­lu.
Re­sim­ler­de gör­dü­ğü­nüz gibi sa­kal­lı.Boy­nun­da hiç çı­kar­ma­dı­ğı ba­ba­sı­nın ay yıl­dız­lı kol­ye­si var. Eli­nin üze­rin­de el padre (babam) ya­zı­lı ve ba­ba­sı­nın kol­ye­si­nin resmi. Ko­lun­da kı­zı­mın ve benim adım ya­zı­lı döv­me­le­ri var. En son, pla­ka­sı­nı yan­lış ha­tır­la­mı­yor­sam 35 HBF 15 ta­nı­dı­ğı bi­ri­nin beyaz doğan ara­ba­sı vardı. Beni Mar­ma­ris'e kar­de­şi­nin ya­nı­na has­ta­ne­ye bı­rak­tı, Datça ya döndü. Son­ra­sı YOK!!
Allah rı­za­sı için çev­re­ni­ze bir bakın.Si­nir­le­rim çok bozuk ve has­ta­lık­la­rım nük­set­ti, dü­şün­mek­ten ve üzün­tü­den'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!