s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

19 MAYIS GENÇLİK KUPASI İSKELE GENÇLİK'İN OLDU

0
İlçe­miz­de be­le­di­ye ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 19 Mayıs Genç­lik Ku­pa­sı Fut­bol Tur­nu­va­sı, İskele Genç­lik'in şam­pi­yon­lu­ğuy­la sona erdi.

Yirmi iki ta­kı­mın ka­tıl­dı­ğı ve 7 Mart'ta baş­la­yan tur­nu­va dün ya­pı­lan üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ve bi­rin­ci­lik ikin­ci­lik maç­la­rıy­la sona erdi. 

Re­şa­di­ye fut­bol sa­ha­sın­da ya­pı­lan ilk maçta üçün­cü­lük dör­dün­cü­lük ma­çıy­la baş­la­dı yeni betçe spor ile Ka­ra­köys­por ara­sın­da oy­na­nan maçı 2-1 alan yeni Bet­çes­por ta­kı­mı tur­nu­va­da üçün­cü oldu. 
Daha sonra saat 17.00'de baş­la­yan şam­pi­yon­luk ma­çı­nı ise Datça İskele Genç­lik ile Kız­lans­por ta­kım­la­rı yaptı. 

Baş­tan sona çe­kiş­me­li geçen maçı 5-4 alan Datça İskele Genç­lik ta­kı­mı aldı ve şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın sa­hi­bi oldu. Şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can'ın elin­den alan Datça İskele 

Genç­liks­por ta­kı­mı 19 Mayıs Genç­lik Ku­pa­sı'nın sa­hi­bi oldu.
Ödül tö­re­nin­de bir ko­nuş­ma yapan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şener Tok­can, “7 mart 2015 de baş­la­dı­ğı­mız 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Ku­pa­sı fut­bol tur­nu­va­sı­nı bugün ya­pı­lan final ma­çıy­la ta­mam­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz. 

Cen­til­men­lik için­de geçen maç­la­rın so­nun­da şam­pi­yon olan Datça İskele Genç­lik ta­kı­mı­nı 

ve tur­nu­va­ya ka­tı­lan tüm ta­kım­la­rı kut­lu­yo­rum. Bugün bu­ra­da cen­til­men­lik ka­zan­mış­tır, spor ve kar­deş­lik ka­zan­mış­tır. Düşen rakip takım oyun­cu­su­nu kal­dı­ran takım oyun­cu­la­rı­nın cen­til­men­li­ği ka­zan­mış­tır. 
Ay­rı­ca bu tur­nu­va­ya des­tek o-lan kurum ve ku­ru­luş­la­ra, tur­nu­va bo­yun­ca gü­ven­li­ği sağ­la­yan Datça Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz ve per­so­ne­li­ne son­suz te­şek­kür edi­yo­rum. Uma­rım ge­lecek yıl yine böyle spor kar­şı­laş­ma­la­rın­da yine bir­lik­te olu­ruz” dedi.

Ödül tö­re­ni ta­kım­la­ra ve tur­nu­va­ya ka­tı­lan ve maç­la­rı ba­şa­rıy­la yö­ne­ten Muğla böl­ge­si ha­kem­le­ri­ne ödül­le­ri­nin ve­ril­me­sinin ardından Ge­le­nek­sel tur­nu­va Kap­sa­mın­da her yıl ol­du­ğu gibi dost­lu­ğun ve ba­rı­şın ebedi kal­ma­sı­nın te­men­ni­le­rin­de bu­lu­nul­du.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!