s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı Coş­kuy­la Kut­lan­dı.

23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı Coş­kuy­la Kut­lan­dı.
Sebiha ARSLAN :23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ile Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si­nin ku­ru­lu­şu­nun 104. yıl dö­nü­mü Datça'da büyük bir coş­kuy­la kut­lan­dı.23 Nisan sa­ba­hı saat 8:30 da Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar, Milli Ege­men­lik Yü­rü­yü­şü, Şehit Ersoy Yo­rul­maz Ana­do­lu Li­se­si bando ta­kı­mı, öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve va­tan­daş­la­rın eş­li­ğin­de ger­çek­leş­ti. Mey­dan­da, Çe­lenk sunma tö­re­ni, Amfi Ti­yat­ro­da da kut­la­ma et­kin­lik­le­ri ile devam etti.

Çe­lenk Sunma Tö­re­ni
Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da saat 09.00 'da, Ata­türk Anı­tı­na İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü çe­len­gi, İlçe Mü­dü­rü Bü­lent Aldal ta­ra­fın­dan su­nul­du.
Ulu Önder Ata­türk ve ebe­di­ye­te ir­ti­hal eden şe­hit­le­ri­mi­zin ma­ne­vi hu­zu­run­da saygı du­ru­şu ve ta­ki­ben İstik­lal Mar­şı­mı­zın söy­len­me­si ile çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.

Kut­la­ma Prog­ra­mı
Amfi Ti­yat­ro­da saat 9.30 da baş­la­yan 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı kut­la­ma prog­ra­mı , Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın söy­len­me­si ile baş­la­dı. Milli Eği­tim Ba­ka­nı Yusuf Tekin'in kut­la­ma me­saj­la­rı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan, Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­sı ile devam etti.
Datça İmam Hatip Or­ta­oku­lu 7-A sınıf öğ­ren­ci­si Esma Akyol ,”23 Nisan “adlı şiiri ses­len­dir­di. Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Ana­sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri öğ­ret­men­le­ri, Döne Dere ve Ömür Yıl­maz yö­ne­ti­min­de, Ro­man­ya kar­deş okul kat­kı­la­rıy­la Ro­man­ya Halk dans­la­rı gös­te­ri­si ser­gi­le­di.
Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu 5 yaş grubu öğ­ren­ci­le­ri Öğ­ret­men­le­ri Zey­nep Aşı­roğ­lu ve Hacer Boz­kurt yö­ne­ti­min­de “İzmir Marşı” şar­kı­sı eş­li­ğin­de ront gös­te­ri­le­ri ser­gi­len­di.
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Ana­sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri öğ­ret­men­le­ri Sibel Er yö­ne­ti­min­de 'Çayır Çimen Geze Geze ' şar­kı­sı eş­li­ğin­de ront gös­te­ri­le­ri­ni ser­gi­len­di.
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 3-C sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri Öğ­ret­men­le­ri Tuğba Dara yö­ne­ti­min­de ''Kara Sevda'' şar­kı­sı eş­li­ğin­de dans gös­te­ri­le­ri ser­gi­len­di.
Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu 8/D sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Elif Duru Başer ''23 Nisan'' adlı şiiri 'ni ses­len­dir­di.

Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 3-B sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri öğ­ret­men­le­ri Fatma Yarar yö­ne­ti­min­de “Art­vin Yö­re­si­ne” ait halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri ser­gi­len­di.

Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu 2-A Sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri Öğ­ret­men­le­ri Aslı Haras yö­ne­ti­min­de ront gös­te­ri­le­ri ser­gi­len­di.
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 3-D sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri Sınıf Öğ­ret­me­ni Nes­rin Ulu­fer yö­ne­ti­min­de Kaf­kas yö­re­si­ne ait halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri ser­gi­len­di.
Re­şa­di­ye Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 3.sınıf öğ­ren­ci­le­ri öğ­ret­men­le­ri Tanju Dara ve Nehir Esra Gök yö­ne­ti­min­de dans gös­te­ri­le­ri ser­gi­len­di.
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 3-A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri Öğ­ret­men­le­ri Meh­met Kork­maz yö­ne­ti­min­de “Ege Yö­re­si­ne ”ait Zey­bek Halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri­ni ser­gi­len­di.
Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu 4.sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri ça­lış­tı­rı­cı­la­rı Şük­ri­ye Ku­yu­cu yö­ne­ti­min­de def eş­li­ğin­de dans gös­te­ri­le­ri­ni ser­gi­len­di.
Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu 3.sınıf öğ­ren­ci­le­ri ça­lış­tı­rı­cı­la­rı Hu­ri­ye Uzun­taş Öz­türk yö­ne­ti­min­de Ege yö­re­si­ne ait halk oyun­la­rı gös­te­ri­le­ri ser­gi­len­di.
Kut­la­ma prog­ra­mı ödül tö­re­ni ile son buldu.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!