Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

31 MART YEREL SE­ÇİM­LE­RE 6 GÜN KALA, 2'Sİ BA­ĞIM­SIZ TOP­LAM 14 ADAY, DATÇA BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAY­LI­ĞI İÇİN YA­RI­ŞA­CAK.

31 MART YEREL SE­ÇİM­LE­RE 6 GÜN KALA, 2'Sİ BA­ĞIM­SIZ TOP­LAM 14 ADAY, DATÇA BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAY­LI­ĞI İÇİN YA­RI­ŞA­CAK.
Sebiha ARSLAN: Tüm Tür­ki­ye' de ol­du­ğu gibi, Datça' dada seç­men, 31 Mart'ta, yerel yö­ne­ti­ci­le­ri­ni seç­mek için san­dık ba­şı­na gi­decek. 21.197 seç­men bu­lu­nan Datça ge­ne­lin­de, 12.037'sini İskele ma­hal­le­si oluş­tu­ru­yor.


Parti aday­la­rı, ba­ğım­sız aday­lar ve muh­tar aday­la­rı­nın pan­kart, bay­rak ve afiş ça­lış­ma­la­rı ile sos­yal medya pay­la­şım­la­rı, se­çi­me sa­yı­lı gün­ler kala iyice yo­ğun­laş­tır­dı. Adeta bir­bi­riy­le ya­rı­şır halde olan aday­la­rın pay­la­şım­la­rı, her geçen gün daha da ço­ğa­lı­yor.

31 Mart 2024 Pazar günü ya­pı­la­cak Ma­hal­li İda­re­ler Genel Se­çim­le­ri' ne ka­tı­la­bi­lecek si­ya­si par­ti­le­rin aday­la­rı ve ba­ğım­sız aday­la­ra iliş­kin kesin lis­te­ler, il ve ilçe seçim ku­rul­la­rın­ca 3 Mart'ta ilan edil­miş­ti.
Aday gör­se­li­miz, 14 Mayıs 2023 Genel Se­çim­le­rin­de, Datça' da, 62. San­dık­ta, % 89,31 ka­tı­lım ora­nıy­la ger­çek­le­şen se­çim­de, en çok oy da­ğı­lı­mı­na göre - öne çıkan par­ti­ler ola­rak ,ha­zır­lan­mış­tır. Oy Pu­su­la­sın­da sı­ra­la­ma bu şe­kil­de de­ğil­dir.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!