s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

40 BİN ARAÇ DE­NET­LEN­Dİ 203 ARAÇ TRA­FİK­TEN MEN EDİL­Dİ

40 BİN ARAÇ DE­NET­LEN­Dİ 203 ARAÇ TRA­FİK­TEN MEN EDİL­Dİ
Sebiha ARSLAN: Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­de, Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Ekip­le­ri, 552 tra­fik per­so­ne­li ile ger­çek­leş­tir­di­ği de­ne­tim­ler­de, 22 mil­yon 943 bin TL para ce­za­sı uy­gu­lan­dı, 203 araç ise tra­fik­ten men edil­di.

14-22 Ha­zi­ran Kur­ban Bay­ra­mı Tra­fik ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da; Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Ekip­le­ri 552 tra­fik per­so­ne­li 24 saat esa­sı­na göre görev yaptı. Ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de 22 mil­yon 943 bin TL para ce­za­sı uy­gu­lan­dı 203 araç ise tra­fik­ten men edil­di.
Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da Kur­ban bay­ra­mı ta­ti­li sü­re­sin­ce (42) özel de­ne­ti­min yanı sıra ter­mi­nal­ler­de oto­büs, he­li­kop­ter­le şerit ih­la­li, iz­ma­rit, tra­fik yo­ğun­lu­ğu, drone ma­ri­fe­tiy­le de mo­to­sik­let de­ne­ti­mi, radar ci­ha­zı ile hız de­ne­ti­mi, yolcu ola­rak araç­la­ra bin­di­ri­len sivil tra­fik gö­rev­li­le­rin­ce de il­çe­le­re yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı yapan toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nın de­ne­ti­mi, kent gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi üze­rin­den yaya ge­çi­di, kır­mı­zı ışık ih­la­li, cep te­le­fo­nu, em­ni­yet ke­me­ri ih­lal­le­ri­ne yö­ne­lik de­ne­tim­ler ve bil­gi­len­dir­me fa­ali­yet­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di. 14-22 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da (39.759) araç ve sü­rü­cü de­net­len­di (10.520) araç sü­rü­cü­sü­ne (22.943.961) TL para ce­za­sı uy­gu­lan­dı, (161) sü­rü­cü bel­ge­si­ne el ko­nul­du ve (203) araç tra­fik­ten men edil­di. Muğla İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Tra­fik Ekip­le­ri ta­ra­fın­dan va­tan­daş­la­rı­mı­zın dönüş yo­lun­da gü­ven­li bir şe­kil­de se­ya­hat et­me­le­ri için de­ne­tim­le­ri­miz ara­lık­sız devam et­mek­te­dir'’

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!