s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ATATÜRK CADDESİNİN KALDIRIMLARINDAKİ PARKLAR CAN SIKMAYA BAŞLADI!

ATATÜRK CADDESİNİN KALDIRIMLARINDAKİ PARKLAR CAN SIKMAYA BAŞLADI!
Sebiha ARSLAN: Ata­türk cad­de­sin­de kal­dı­rım­la­rın üze­rin­de park eden araç­la­rın her geçen gün artması, va­tan­da­şın ca­nı­nı sık­ma­ya baş­la­dı.

Böl­ge­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın hemen hemen her gün ga­ze­te­mi­zin ihbar hat­tı­na gön­der­dik­le­ri fo­toğ­raf­lar ve şi­ka­yet­ler böl­ge­de­ki oto­park sı­kın­tı­sı­nı da or­ta­ya ko­yu­yor. Kal­dı­rı­ma park eden araç­lar yü­zün­den in­san­la­rın araç yo­lun­da yü­rü­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar adeta isyan edi­yor.

En­gel­li yü­rü­yüş alan­la­rı' da park­lar­dan ge­çil­mi­yor
Va­tan­daş­lar, “Cadde bo­yun­ca yer yerde araç­lar kal­dı­rım­la­rın üze­rin­de park edi­yor. Bu­ra­da en­gel­li­ler, çocuk ara­ba­sı ile so­ka­ğa çıkan ka­dın­lar, yaş­lı­lar yü­rü­yor. Bu in­san­lar kal­dı­rı­mı kul­lan­ma­dı­ğı için yolun or­ta­sın­da gi­di­yor ve bu kez de sü­rü­cü­ler­le karşı kar­şı­ya ka­lı­yor. Şaka gibi ama araç­lar kal­dı­rı­ma park et­ti­ği için in­san­lar yolda yü­rü­mek du­ru­mun­da ka­lı­yor. Po­lis­le­rin ve za­bı­ta­la­rın gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni is­ti­yo­ruz” dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 1
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!