Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

AYTAÇ KURT DATÇA BELEDİYE BAŞ­KA­NI OLDU

AYTAÇ KURT DATÇA BELEDİYE BAŞ­KA­NI OLDU
Sebiha ARSLAN: Datça'nın yeni Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si adayı (CHP) Aytaç Kurt, se­çi­mi ka­za­na­rak Baş­ka­n oldu.

31 Mart Pazar günü ger­çek­le­şen Ma­hal­li İda­re­ler Genel Se­çim­le­ri resmi ol­ma­yan so­nuç­la­ra göre açık­lan­dı.
Datça'da 68 san­dık­ta, top­lam 21.197 seç­me­nin, 16.632'si san­dık ba­şı­na gitti.
Oy­la­rın, 16.057'si ge­çer­li sa­yı­lır­ken, 575 ge­çer­siz sa­yıl­dı.
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ada­yı- Aytaç Kurt oy­la­rın %45,61'i olan 7325 ile Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­lir­ken, CUM­HUR İTTİFAKI Ada­yı- Fey­zul­lah Gü­la­da %38,72 ile 6218 oy ala­rak ikin­ci parti oldu. BA­ĞIM­SIZ Aday Mu­ham­met Mesut Yar % 07,65 ile 1229 oy ile üçün­cü sı­ra­da, DEM Parti Fatma Çe­tin­ka­ya %02,36 ile 380 oy ile dör­dün­cü sı­ra­da, 84 ya­şın­da­ki BA­ĞIM­SIZ aday İbra­him Günay Demir ise %01,51 ile 244 oy ala­rak be­şin­ci oldu. Tür­ki­ye İşçi Par­ti­si Büşra Alem­dar De­ve­ci ise 

%01,25 ile 202 oy ala­rak al­tın­cı sı­ra­da, İyi Parti Ömer Ser­kan İğci ise % 00,91 ile 147 oy ala­rak ye­din­ci sı­ra­ya, Ba­ğım­sız Tür­ki­ye Par­tisi Mesud Rah­man Sözer ise % 00,69 ile 111 oy ala­rak se­ki­zin­ci sı­ra­ya, Zafer Par­ti­si Aydın Fı­çı­cı­oğ­lu % 00,47 ile 77 oy ala­rak do­ku­zun­cu sı­ra­ya, Ye­ni­den Refah Par­ti­si Mu­am­mer Ce­va­hi­re­fen­di­oğ­lu %00,22 ile 36 oy ala­rak onun­cu sı­ra­ya, Vatan Par­ti­si Aslan Atil­la Yo­rul­maz ise %00,21 ile 35 oy ala­rak on bi­rin­ci sı­ra­ya, Mil­let Par­ti­si İzzet Çaylı ise %00,14 ile 23 oy ala­rak on ikin­ci sı­ra­ya, Sa­adet Par­ti­si Ata­kan Çeğil ise %00,10 ile 17 oy ala­rak on üçün­cü sı­ray­la , Hüda Par Ayhan Cen­giz %00,08 ile 13 oy ile on dört üncü sı­ra­da ye­ri­ni aldı.
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ise % 54.99 oran­la, 349.438 oy ile Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si adayı, Ahmet Aras oldu.
AK Parti adayı Aydın Ağan Ayay­dın ise %32.69 oran­la, 207.744 oy ile ikin­ci Parti oldu.

Ma­hal­le Muh­tar­la­rı ise şu şe­kil­de

İskele Ma­hal­le­si - Muh­ta­rı Meriç Bora 4.373 oy,
Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı - Nuri Rifat Uz 432 oy,
Datça Ma­hal­le­si - Muh­ta­rı Rıd­van Çevik 682 oy,
Eme­cik Ma­hal­le­si - Muh­ta­rı Hü­se­yin Ha­rıp­cı 391 oy,
Hı­zır­şah Ma­hal­le­si - Muh­ta­rı Özay Ermiş 264 oy,

Ka­ra­köy Ma­hal­le­si Muh­ta­rı- Halil Hayta 351 oy,
Kız­lan Ma­hal­le­si Muh­ta­rı - Uğu­ral Suat Ka­ra­man 566 oy,
Sındı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı - Ra­ma­zan Bi­tez­li 201 oy,
Yaka Ma­hal­le­si Muh­ta­rı - Tay­fun Gümüş 302 oy,
Me­su­di­ye Ma­hal­le­si Muh­ta­rı- Cü­neyt Ay­de­niz 289 oy,
Re­şa­di­ye Ma­hal­le­si Muh­tar - Baran Akyüz 486 oy,
Yazı Ma­hal­le­si Muh­ta­rı- Mert Yal­çın 297 oy ala­rak ma­hal­le muh­ta­rı se­çil­di.

2019 yerel seçim ve­ri­le­ri ile 2024 yerel seçim ve­ri­le­ri kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da,
Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğın' da, hem CHP, hem Cum­hur İtti­fa­kı'nın ( Ak Parti & MHP) oy­la­rın­da ge­ri­le­me gö­rü­lür­ken, Be­le­di­ye Mec­li­sin­de ise CHP 2019 se­çim­le­ri­ne göre oyunu yük­sel­tir­ken, Cum­hur İtti­fa­kı­nın ise dü­şüş­te ol­du­ğu gö­rül­dü.
Se­çi­min en renk­li aday­la­rın­dan biri olan 84 ya­şın­da­ki İbra­him Günay Demir ise, Ba­ğım­sız ola­rak ka­tıl­dı­ğı baş­kan­lık ya­rı­şın­da,  al­dı­ğı oy ora­nıy­la ilk beşe girmeyi başardı.  İYİ Parti, Tür­ki­ye İşçi Par­ti­si ve Vatan Par­ti­si­ni ge­ri­de bı­ra­kan Günay, aynı za­man­da 6 ada­yın al­dı­ğı top­lam oydan,   daha fazla oy aldı.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 1
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!