Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BAŞ­KAN ADAYI PROF. DR. AYAY­DIN ATA­TÜRK'ÜN MAR­MARİSE GELİŞİNİN 89. YIL­DÖ­NÜ­MÜ TÖRENİNE KA­TIL­DI

BAŞ­KAN ADAYI PROF. DR. AYAY­DIN ATA­TÜRK'ÜN MAR­MARİSE GELİŞİNİN 89. YIL­DÖ­NÜ­MÜ TÖRENİNE KA­TIL­DI
Haber Merkezi: Cum­hur İtti­fa­kı bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı Prof. Dr. Aydın Ayay­dın ''Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Ata­türk'ün Mar­ma­ris'e ge­le­rek Mar­ma­ris'i onur­lan­dır­ma­sı­nın 89. Yıl­dö­nü­mü ve­si­le­siy­le dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı.

Savaş yıl­la­rın­da en büyük des­te­ği mil­le­tin­den alan Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan yurt ge­zi­le­ri­ne büyük önem ver­miş­tir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ilk cum­hur­baş­ka­nı ola­rak tüm yurdu do­laş­mış ve Türk Hal­kı­nın so­run­la­rıy­la biz­zat il­gi­len­miş­tir.
Mar­ma­ris'e 23 Şubat 1935'te Ege isim­li va­pur­la gel­di­ğin­de ra­hat­sız­dır. Ancak yine de prog­ra­mı­nı iptal et­me­miş dok­to­ru­nun öne­ri­si ile şehre in­me­se de Mar­ma­ris he­ye­ti­ni va­pur­da kabul et­miş­tir.
Bunu niye an­la­tı­yo­rum?
Bugün he­pi­mi­zin Ata­türk'ünü, te­kel­le­ri­ne al­ma­ya ça­lı­şan ancak ne yazık ki kol­tuk­la­rın­dan kalk­ma­yan­la­rı ve gö­rev­le­ri­ni yap­ma­yan­la­rı daha iyi ta­nı­yın, kar­şı­laş­tı­rın diye an­la­tı­yo­rum.
Va­ta­nı­nı en çok seven işini en iyi ya­pan­dır.
Bu söze büyük önem ve­ri­yo­rum.
Muğla'da, Mar­ma­ris'te iş yap­ma­yan bir Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si var. Kar­ne­le­ri kı­rık­lar­la dolu.
Halkı bez­dir­miş va­zi­yet­te­ler. Hem­şeh­ri­le­rim ve şehre dı­şa­rı­dan tu­rist ola­rak ge­len­ler alt­ya­pı üst­ya­pı ek­sik­lik­le­ri­ni gö­rü­yor, şa­şı­rı­yor­lar.
Oysa Muğla'nın neden bu halde ol­du­ğu­na şa­şır­ma­mak lazım.
Çünkü kol­tuk­la­rın­dan kal­kıp da hal­kın ara­sı­na bir kere in­me­miş­ler.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!