s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BÜYÜK ZAFER'İN 101. YILI KUT­LAN­DI

BÜYÜK ZAFER'İN 101. YILI KUT­LAN­DI
Sebiha ARSLAN :30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı dü­zen­le­nen tö­ren­ler­le kut­lan­dı.

30 Ağus­tos Zafer Bay­ra­mı'nın 101. yıl dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda tören dü­zen­len­di. Ata­türk büs­tü­ne Kay­ma­kam­lık, Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve be­le­di­ye­nin çe­lenk­le­ri bı­ra­kıl­dı.
Vali yar­dım­cı­sı Murat Sarı, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ersan Şim­şek, Be­le­di­ye Baş­ka­nı, kurum mü­dür­le­ri, şehit ya­kın­la­rı, ga­zi­ler, si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ve va­tan­daş­la­rın ka­tıl­dı­ğı tören saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sı ile devam etti.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın me­sa­jı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı, Hava Sa­vun­ma Üs­teğ­men Salih Doğan yaptı. Doğan, 30 Ağus­tos 1922'de ka­za­nı­lan büyük za­fe­rin 101. yı­lı­nı kut­la­ma­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Kut­la­ma prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­rin şiir oku­ma­sı ve ar­dın­dan, Halk Eği­tim Mer­ke­zi kur­si­yer­le­ri­nin halk oyun­la­rı gös­te­ri­si ile Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki kut­la­ma prog­ra­mı sona erdi.
Muğla Vali yar­dım­cı­sı, İlçe Kay­ma­kam ve­ki­li, Murat Sarı daha sonra Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Ersan Şim­şek, ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile be­ra­ber teb­rik­le­ri kabul etti.

Akşam ise  Amfi Tiyatroda konser gerçekleşti.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!