Muğla
04 Mart, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ÇAĞLA HA­SA­DI BAŞ­LA­DI

ÇAĞLA HA­SA­DI BAŞ­LA­DI
Sebiha ARSLAN :Datça Betçe böl­ge­sin­de badem ağaç­la­rın­da çağla ha­sa­dı baş­la­dı. Günde 5 ton çağla, tüc­ca­ra ve­ri­li­yor.

Tür­ki­ye'nin bir­çok böl­ge­sin­de soğuk hava et­ki­li olur­ken, Datça'da badem ağaç­la­rı bir yan­dan çiçek, bir yan­dan da meyve ve­ri­yor.
İlçede mev­si­min ilk çağ­la­la­rı­nı top­la­yan üre­ti­ci­ler, ürün­le­ri­ni tüc­car ara­cı­lı­ğıy­la, İzmir, An­tal­ya, Adana ve Mer­sin'deki top­tan­cı­la­ra ulaş­tı­rı­yor.
Pa­la­mut­bü­kü'n­de ya­şa­yan kadın gi­ri­şim­ci Aycan Çu­ha­dar Ter­le­mez , yap­tı­ğı açık­la­ma­da Badem ağaç­la­rı­mız­da aynı anda hem çiçek hem çağ­la­yı gö­rü­yo­ruz. Top­tan­cı­ya ilk ürü­nün ki­log­ra­mı­nı 150 li­ra­dan, bu­gün­ler­de ise 70 li­ra­dan sa­tı­yo­ruz. Bu sene ürün ve­rim­li­li­ğin­den yağ­mur yağ­ma­ma­sı­na rağ­men mem­nu­nuz. Badem, özel­lik­le Betçe böl­ge­si için önem­li bir gelir kay­na­ğı. Nisan or­ta­sı­na kadar çağla, ağus­to­sa kadar da badem top­la­rız'' dedi.
Çağla top­la­ma­sı­na yar­dım eden 37 ya­şın­da­ki dep­rem­ze­de Zuhal Bay­rak­tar ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Hatay İsken­de­run' da dep­re­me ya­ka­lan­dık. Evi­miz ağır ha­sar­lı ol­du­ğu için, Pa­la­mut­bü­kü'nde otele yer­leş­ti­ril­dik. Datça'nın halkı çok yar­dım­se­ver ve iyim­ser­. Bu­ra­da mi­sa­fir değil evi­miz­de gibi his­se­di­yo­ruz. Ben özel­lik­le Pa­la­mut­bü­kü hal­kı­na çok te­şek­kür edi­yo­rum. İlk defa Çağla top­lu­yo­rum. Yar­dım etmek için gel­dim'' dedi.

Tüc­car­lık yapan Der­man Yo­rul­maz ise bu yılki re­kol­te­den mem­nun ol­duk­la­rı­nı ifade ede­rek '' Talep çok fazla üre­ti­ci­miz­den gün­lük 4-5 ton ci­va­rı çağla baden satın alı­yo­ruz'' dedi.
Badem ağaçlarını kendi eliyle dikip yetiştirdiğini söyleyen  80 yaşındaki Yaşar Çuhadar  kızına yardım ettiğini söyledi. 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!