.
Muğla
03 Şubat, 2023, Cuma
 • DOLAR
  18.60
 • EURO
  19.36
 • ALTIN
  1064.1
 • BIST
  4685.2
 • BTC
  16922.621$

''ÇA­NAK­KA­LE GEZİCİ MÜZESİ'' DATÇA'DA ZİYA­RE­TE AÇIL­DI

''ÇA­NAK­KA­LE GEZİCİ MÜZESİ'' DATÇA'DA ZİYA­RE­TE AÇIL­DI
Sebiha ARSLAN :Kargı mevkiinde bulunan Ata­türk Spor Sa­lo­nu'nda, Ça­nak­ka­le Sa­va­şı'nda kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin ser­gi­len­di­ği "Ça­nak­ka­le Ge­zi­ci Mü­ze­si" zi­ya­re­te açıl­dı.Datça'da il­ko­kul, or­ta­okul, lise öğ­ren­ci­le­ri ve halka açık olan "Ça­nak­ka­le Ge­zi­ci Mü­ze­si" Ça­nak­ka­le' nin ruhunu yeni ne­sil­le­re ak­ta­rı­la­rak bi­lin­me­yen ma­ter­yal­ler ser­gi­le­ni­yor.

Müze gö­rev­li­si Cen­giz Yö­rü­kas­lan, Ça­nak­ka­le Sa­va­şı'nda ve­ri­len des­tan­sı mü­ca­de­le­yi ve kah­ra­man­lık­la­rı, ge­lecek ne­sil­le­re daha iyi an­lat­mak için, Ça­nak­ka­le Mü­ze­miz 10 Yıl­dır Tür­ki­ye'yi do­la­şı­yor. Mü­ze­miz­de bin parça ori­ji­nal mal­ze­me, 30 masa, an­la­tım tab­lo­la­rı ve sıh­hi­ye ça­dır­la­rı bu­lu­nu­yor. Öğ­ren­ci ve va­tan­daş­la­rı­mı­za an­la­tım­lı bir şe­kil­de Ça­nak­ka­le'yi an­la­tı­yo­ruz. Her kes Ça­nak­ka­le'ye gi­de­mi­yor maa­le­sef. Her Türk ev­la­dı­nın o top­rak­la­ra gidip ayak bas­ma­sı lazım. Kanla yı­kan­mış top­rak­la­rı gör­me­si lazım ki, bu gün­le­re nasıl ge­li­ndi­ği­ni an­la­ya­bil­sin. Mü­ze­miz Cu­mar­te­si ak­şa­mı­na kadar Datça Hal­kı­mı­za açık­tır. Tüm Datça Hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz'' dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!