Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA CEMEVİNDEN 6 ŞUBAT DEP­REMİ AÇIK­LA­MA­SI

DATÇA CEMEVİNDEN 6 ŞUBAT DEP­REMİ AÇIK­LA­MA­SI
Simge AYBEY:Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça şu­be­si Ce­me­vi, 6 Şubat Dep­rem­le­ri­nin 1. yı­lı­na iliş­kin basın açık­la­ma­sı yaptı.

Datça Ce­me­vi ile Alevi Bek­ta­şi Fe­de­ras­yo­nu, Av­ru­pa Alevi Bir­lik­le­ri Kon­fe­de­ras­yo­nu, Alevi Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu ve  Ha­cı­bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfının or­tak­la­şa yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da özet­le 
''Dep­re­min daha ilk sa­at­le­rin­den iti­ba­ren Alevi kurum yö­ne­ti­ci­le­ri böl­ge­ye akın ede­rek can­la­rı kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı baş­lat­tı­lar. Ce­mev­le­ri­ni dep­rem­ze­de­le­re sı­ğın­ma ve da­ya­nış­ma mer­kez­le­ri­ne dö­nüş­tü­re­rek bin­ler­ce in­sa­na mer­hem ol­ma­ya ça­lış­tı. Tüm ül­ke­de­ki ve Av­ru­pa­'da­ki ör­güt­le­ri­miz se­fer­ber olmuş ve önce ço­cuk­lar ve ka­dın­lar için ih­ti­yaç­lar tes­pit edi­le­rek da­ya­nış­ma baş­la­tıl­mış­tır''dedi.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!