Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN TEK YÜREK!

DATÇA DEPREMZEDELERE DESTEK İÇİN TEK YÜREK!
Sebiha ARSLAN :Son yüzyılın en büyük doğal afeti olan Kahramanmaraş depremi sonrası, Datça depremzedelere destek için tek yürek oldu.

AFAD Koordinasyonlu­ğun­da, Datça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, (SDYV) Vakıf bi­na­sı ve Ata­türk Spor sa­lo­nun­da, Datça Be­le­di­ye­si ise Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de oluşturulan Toplama Merkezle­rin­de va­tan­daş­lar, okul­lar ve kamu ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan ba­ğış­la­nan, bat­ta­ni­ye, ısı­tı­cı, konserve, kuru gıda, bebek ma­ma­sı, çocuk kı­ya­fe­ti, oyuncak, kışlık giyim malzemeleri ve vb. yardım malzemelerini, deprem bölgesine ulaş­tı­rıl­mak üzere, Tır ve kam­yon­lar­la yola çıktı.
Datça Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı  ve Datça Belediyesi  tarafından yardım  kam­pan­ya­ları devam edi­yor. Des­tek ver­mek is­te­yen va­tan­daş­lar­dan, kurum ve ku­ru­luş­lar­dan gelen yar­dım­lar, önce kayıt al­tı­na alı­nı­yor, sonra çe­şi­di­ne göre ay­rı­la­rak pa­ket­le­nip gön­de­ril­me­ye hazır hale ge­ti­ri­li­yor.

Kız­lan ma­hal­le sa­kin­le­ri' de ma­hal­le­le­rin­de top­la­dı­ğı 1 kam­yo­net ih­ti­yaç mal­ze­me­si­ni dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tı­rıl­mak üzere yola çıktı.
D-PO Pizza'da da ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri ile kul­la­nıl­ma­mış yada kul­la­nıl­mış temiz ikin­ci el çocuk ve ye­tiş­kin­ler için kı­ya­fet ve vb. yar­dım­lar kabul edi­li­yor.İlçe­miz­de ya­şa­yan Aycan Koç ise dep­rem­ze­de­le­re des­tek ver­mek için, evi­nin ön ta­ra­fı­na, Türk Bay­ra­ğı, Kuran ayeti ve Allah Ko­ru­sun Tür­ki­ye ya­zı­lı pan­kart astı.
Datça'da  kapalı yada açık 142 konaklama tesisi  1000'e yakın  odasını  (3000 civarı yatak) depremzedeler için açtı.
Kış döneminde kapalı olan Datça'nın en büyük oteli Dalya Resort Hotel ise  gönüllüler tarafından temizlenerek, dün itibariyle  depremzedeleri ağırlamaya başladı.
Datça Kaymakamlığına, konaklama ve vb. yardımların devam ettiği, katkı sağlamak isteyen vatandaşların,Kaymakamlık binasına  başvuruda bulunmaları istendi.

6 Şubat'ta Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 7.7 ve 7.6 bü­yük­lü­ğün­de iki dep­rem meydana geldi.
 İki dep­remde, Kilis, Di­yar­ba­kır, Adana, Os­ma­ni­ye, Şan­lı­ur­fa, Adı­ya­man, Ga­zi­an­tep, Ma­lat­ya ve Hatay'da büyük yı­kı­ma neden oldu. 
Dep­rem­ler­de bin­ler­ce insan ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 

Enkaz al­tın­da ka­lan­la­rı arama kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!