s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA JAN­DAR­MA'DAN 'HUZUR VE GÜVEN UY­GU­LA­MA­SI’

DATÇA JAN­DAR­MA'DAN 'HUZUR VE GÜVEN UY­GU­LA­MA­SI’
Sebiha ARSLAN :Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'na bağlı ekip­ler, okul­la­rın huzur ve gü­ve­ni­ni sağ­la­mak için ser­vis araç­la­rın­da de­ne­tim­ler ya­pa­rak bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'na bağlı tra­fik ve asa­yiş ekip­le­ri eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te böl­ge­le­rin­de bu­lu­nan okul­la­rın huzur ve gü­ve­ni­ni sağ­la­mak için ha­re­ke­te geçti. Ser­vis araç­la­rı tek tek dur­du­ru­lur­ken, en ince ay­rın­tı­sı­na kadar her şey kont­rol edil­di.
So­rum­lu­luk sa­ha­la­rın­da bu­lu­nan yol gü­zer­gah­la­rın­da ve okul ön­le­rin­de ser­vis araç­la­rın­da ge­rek­li de­ne­tim ve kont­rol­ler ya­pı­la­rak, okul ser­vis aracı şo­för­le­ri­ne bil­gi­len­dir­me­ler ya­pıl­dı. Jan­dar­ma per­so­ne­li ta­ra­fın­dan öğ­ren­ci­ler, em­ni­yet ke­me­ri­ni ha­re­ket et­me­den bağ­la­ma­la­rı, dur­ma­dan da çı­kar­ma­ma­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­di.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!