Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA’DA ŞEHİR EŞ­KI­YA­LA­RI PAR­KIN SA­LIN­CAK­LA­RI­NI KIRDI!

DATÇA’DA ŞEHİR EŞ­KI­YA­LA­RI PAR­KIN SA­LIN­CAK­LA­RI­NI KIRDI!
Sebiha ARSLAN :Datça İs­ke­le ma­hal­le­si Or­ki­de cad­de­sin­de bu­lu­nan Çamlı Par­kın sa­lın­cak­la­rı kim­li­ği be­lir­siz kişi yada ki­şi­ler ta­ra­fın­dan kı­rı­la­rak zarar ve­ril­di.

Kamu ma­lı­na zarar veren ma­gan­da­lar, ilçe sa­kin­le­rin­den büyük tepki aldı. Va­tan­daş­lar, po­lis­le­re ses­le­nip ve­ri­len bu za­rar­la­rın ce­za­sız kal­ma­ma­sı­nı is­te­di­ler.
Datça Be­le­di­ye­si ise si­te­mi­ni, şu ifa­de­ler­le be­lirt­ti ‘’ De­ğer­li Datça Sa­kin­le­ri, Bugün üzücü bir olay­la karşı kar­şı­ya kal­dık. Çamlı Par­kı­mız­da bu­lu­nan çocuk sa­lın­cak­la­rı­mız, kim­li­ği be­lir­siz ki­şi­ler ta­ra­fın­dan zarar gör­müş ve ye­rin­den sö­kül­müş­tür. Bu tür dav­ra­nış­la­rın top­lu­mu­muz­da­ki ye­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı ve park­la­rı­mı­zın he­pi­mi­zin ortak kul­la­nım alanı ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak is­te­riz.
Ya­şa­nan bu ola­yın ar­dın­dan, park­la­rı­mız­da ben­zer van­da­lizm olay­la­rı­nın önüne geç­mek ve hal­kı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak adına, park­la­ra gü­ven­lik ka­me­ra­sı sis­tem­le­ri kurma ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız ve­re­ce­ğiz. Top­lum ola­rak, yaşam alan­la­rı­mı­zı ko­ru­mak ve gü­zel­leş­tir­mek için he­pi­mi­ze düşen so­rum­lu­luk­lar ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı­yız.
Hep bir­lik­te daha gü­ven­li ve ya­şa­na­bi­lir bir Datça için ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ğiz.
Say­gı­la­rı­mız­la, Datça Be­le­di­ye­si’’

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!