Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

DATÇA'LI YAR­DIM­SE­VER­LER­DEN 7'DEN 70'E YAR­DIM ELİ

DATÇA'LI YAR­DIM­SE­VER­LER­DEN 7'DEN 70'E YAR­DIM ELİ
Sebiha ARSLAN :Datça'da ya­şa­yan ve 7 ki­şi­den olu­şan yar­dım­se­ver grup '' Bir yol daha var'' slo­ga­nıy­la, baş­lat­tık­la­rı yar­dım kam­pan­ya­sı ile ba­ğış­lar­dan temin edi­len ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri­ni, Tür­ki­ye'nin dört bir kö­şe­sin­de ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş ve ço­cuk­la­ra ulaş­tır­ma­ya devam edi­yor.

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da ba­ğış­çı­la­rın kat­kı­la­rı ile Şır­nak İlinin İdil il­çe­sin­de ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi 50 ço­cu­ğa, bot, mont, bere, atkı ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri yol­la­ya­rak des­tek­te bu­lu­nan Dat­ça­lı yar­dım­se­ver­ler, Şubat ayın­da da         Şan­lı­ur­fa ve Mar­din İlle­rin­de bu­lu­nan Köy okul­la­rı­na gi­de­rek 250 ço­cu­ğa bot, mont ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­si ulaş­tır­ma­yı he­def­li­yor.
Ço­cuk­la­rın üşü­dü­ğü bir coğ­raf­ya­da biz ısı­na­ma­yız slo­ga­nıy­la, kam­pan­ya­la­rı­na des­tek ve bağış bek­le­yen grup ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re de­ğin­di '' Datça'da 7 ki­şi­lik bir eki­biz. 

Datça'da ve ih­ti­ya­cı olan her yerde, eli­miz­den gel­di­ği kadar sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­rin­de bu­lun­ma­ya gay­ret ve çaba gös­te­ri­yo­ruz.Ço­cuk­la­rın üşü­dü­ğü bir coğ­raf­ya­da ısı­na­maz­dık dü­şün­ce­siy­le, köy okul­la­rın­da eği­tim gören ço­cuk­la­rı­mı­za, ih­ti­ya­cı olan minik kalp­le­re yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bir mont, bir bot adlı kam­pan­ya­mız­da biz­le­re des­tek veren es­naf­la­rı­mız, ar­ka­daş­la­rı­mız ve çev­re­miz­de­ki dost­la­rı­mı­zın yar­dı­mıy­la , Şır­nak İli İdil il­çe­sin­de 50 ço­cu­ğu­mu­za bot, mont, bere, atkı ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri yol­la­ya­rak des­tek­te bu­lun­duk. Şubat ayın­da da Şan­lı­ur­fa ve Mar­din'in köy okul­la­rın­da yak­la­şık 250 ço­cu­ğu­mu­za ula­şa­rak bot mont kam­pan­ya­mı­za devam ede­ce­ğiz.
Ev­le­ri­niz­de kul­la­nıl­ma­yan, temiz bot, mont, kır­ta­si­ye mal­ze­me­si, oyun­cak ve okun­ma­yan her türlü ki­tap­la­ra da ta­li­biz. Para kabul et­mi­yo­ruz. 7'den 70'e , ih­ti­ya­cı olan 7'den 70' e ulaş­tır­mak için des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yo­ruz. Bir kalbe do­kun­mak, bir    ço­cu­ğun        gö­zün­de­ki mut­lu­lu­ğa ve­si­le olmak için, sizi kam­pan­ya­mı­za davet edi­yo­ruz" dedi.
Datça' lı yar­dım­se­ver­le­re, İskele ma­hal­le­si Vatan cad­de­sin­de bu­lu­nan D-PO Pizza'dan (Eski Pa­zar­ye­ri) 0 506 092 45 43 nolu telefon ve     
@biryol.dahavar  Instagram  adresinden ulaşabilirsiniz.

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!